คำอธิบายหน้าที่ปุ่มต่างๆหน้าต่างหลักของโปรแกรม

รูปปุ่ม
คำอธิบาย
สร้างหน้าต่างเบราเซอร์ใหม่ โดยปล่อยให้หน้าต่างเบราเซอร์ที่เปิดอยู่แล้วเปิดอยู่ต่อไป
เปิดแฟ้มเว็บเพจ (คือแฟ้มที่มีตระกูลดอสเป็น HTM หรือ HTML) ที่อยู่บนดิสก์ของคุณ
เปิดหน้าต่างที่จะให้คุณสามารถเก็บบันทึกเว็บเพจที่กำลังอ่านอยู่ลงบนฮาร์ดดิสก์ได้
เปิดหน้าต่างสั่งพิมพ์เว็บเพจที่คุณกำลังอ่านอยู่
เปิดหน้าต่างแสดงตัวอย่างของเอกสารที่จะถูกพิมพ์ออกมาทางหน้ากระดาษ (สำหรับผู้ใช้ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไปเท่านั้น)
กลับไปที่เว็บเพจหน้าที่กำลังอ่านอยู่ก่อนที่จะคลิกบนจุดเชื่อม (ไฮเปอร์ลิงค์) เพื่อมาที่หน้าปัจจุบัน
ถ้าคุณกดปุ่มสามเหลี่ยมด้านขวาของปุ่มนี้ รายการเว็บไซต์ที่คุณเพิ่งเข้าชมไปจะปรากฏขึ้นมา คุณสามารถคลิกบนชื่อของเว็บไซต์เพื่อกลับไปที่นั่นได้
เดินหน้าไปที่เว็บเพจที่อ่านอยู่ก่อนที่จะกดปุ่ม ถอยกลับ
หยุดการดึงข้อมูลเพื่อแสดงเว็บเพจ
เริ่มดึงข้อมูลของหน้าปัจจุบันอีกครั้งหนึ่ง ปุ่มนี้มีประโยชน์สำหรับเว็บเพจที่มีการปรับปรุงข้อมูลบ่อยครั้ง เพราะจะบังคับให้เบราเซอร์ไปหาข้อมูลอีกครั้งทันที
เปิดหน้ารับรอง (หรือโฮมเพจ) ที่ได้กำหนดไว้สำหรับโปรแกรม Internet Explorer โดยผ่านทางแผงตั้งค่า Internet (สำหรับ Internet Explorer 4) หรือ Internet Options (สำหรับ Internet Explorer 5)
ถ้าคุณได้ตั้งค่าในหน้าต่างตัวเลือกของไทยเบราเซอร์ไว้เป็นอย่างอื่น การเลือกคำสั่งนี้จะเป็นไปตามตัวเลือกนั้น
เรียกใช้ตัววิเศษช่วยค้นหาข้อมูลบนเว็บ
กดปุ่มนี้ถ้าคุณต้องให้โปรแกรมแสดงแผงคลังเว็บไซต์ซึ่งเป็นรายการเว็บไซต์ที่คุณได้เก็บไว้โดยผ่านทาง Internet Explorer เมื่อแผงคลังเว็บไซต์แสดงตัวแล้ว ให้คลิกบนชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการเพื่อให้ไทยเบราเซอร์นำคุณไปที่นั่น คุณสามารถเปลี่ยนขนาดความกว้างของแผงคลังเว็บไซต์ได้โดยการใช้ปุ่มขวาของเมาส์คลิกบนจุดใดก็ได้ของแผงคลังเว็บไซต์แล้วเลือกคำสั่งที่ต้องการ เมื่อคุณใช้แผงคลังเว็บไซต์เสร็จแล้ว ให้กดปุ่มเดิมซ้ำอีกครั้งเพื่อซ่อนแผงคลังเว็บไซต์
การแสดงแผงคลังเว็บไซต์ครั้งแรกอาจจะใช้เวลาพอสมควร แต่เมื่อโปรแกรมได้แสดงแผงคลังเว็บไซต์ในหน้าต่างเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งแล้ว ครั้งต่อๆไปที่คุณเรียกใช้แผงคลังเว็บไซต์ คุณจะไม่ต้องเสียเวลารออีก
หากคุณต้องการเพิ่มเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งที่กำลังชมอยู่เข้าไปในรายการเว็บไซต์ของ Internet Explorer (ซึ่งจะอยู่ในแผงคลังเว็บไซต์เช่นกัน) ให้เลือกคำสั่งเก็บบันทึกทางลัดอินเทอร์เน็ต... จากเมนูคลังเว็บไซต์
ซ่อนแถบเครื่องมือ และแถบสถานะทั้งหมด ทำให้คุณมีเนื้อที่ในการท่องเว็บมากที่สุด (ในจอเหลือเพียงเมนู และส่วนเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการกลับมาแสดงแถบเครื่องมือ และแถบสถานะเหมือนเดิม ให้เลือกคำสั่งเลิกใช้มุมมองเต็มจอได้จากเมนูมุมมอง
คุณสามารถใช้ปุ่ม F11 สำหรับสลับไปมาระหว่างมุมมองปกติกับมุมมองเต็มจอได้เช่นกัน
เรียกใช้งานตัววิเศษช่วยค้นหาข้อมูล ดูรายละเอียดความสามารถนี้ได้ที่นี่
เปิดเมนูที่จะช่วยคุณค้นหาข้อมูลภาษาไทยโดยใช้คำที่คุณได้กรอกไว้ล่วงหน้าในช่องที่อยู่เว็บ
เปิดเมนูที่จะช่วยคุณค้นหาข้อมูลภาษาอังกฤษโดยใช้คำที่คุณได้กรอกไว้ล่วงหน้าในช่องที่อยู่เว็บ
เปิดเมนูสำหรับแทรกข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ระบุไว้ (เมนูแก้ไข>>เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลส่วนตัว...) ก่อนจะกดปุ่มนี้ ให้คุณวางจุดแทรกไว้ในช่องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มของเว็บเพจ เมื่อกดปุ่มนี้แล้ว ให้เลือกชื่อข้อมูลที่คุณต้องการแทรก ดูรายละเอียดความสามารถนี้ได้ที่นี่
เรียกโปรแกรมอีเมล์ของคุณ ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุที่ตั้งโปรแกรมอีเมล์ โปรแกรมจะช่วยเรียกหน้าต่างตัวเลือกเพื่อให้คุณระบุที่ตั้งนั้น
แสดงรหัส HTML ของเว็บเพจที่คุณอ่านอยู่
เปิดหรือปิดหน้าต่างบันทึกช่วยจำ
แสดงวิธีใช้ของโปรแกรมไทยเบราเซอร์ที่คุณกำลังอ่านอยู่นี้
เรียงหน้าต่างแบบทับซ้อนกัน โดยให้เห็นเฉพาะแถบชื่อของหน้าต่างแต่ละหน้าต่างเท่านั้น
เรียงหน้าต่างหลายหน้าต่าง โดยไม่ให้ทับกัน และโดยการเรียงตามแนวตั้ง
เรียงหน้าต่างหลายหน้าต่าง โดยไม่ให้ทับกัน และโดยการเรียงตามแนวนอน
ปุ่มของแถบเครื่องมือด้านขวาช่องที่อยู่เว็บ
เมื่อพิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) เสร็จแล้ว ให้กดปุ่มนี้เพื่อให้เบราเซอร์เดินทางไปที่นั่น (หรือจะใช้การกดปุ่ม Enter แทนก็ได้)
เปิดเมนูช่วยเติมที่อยู่เว็บ
ล้างรายการที่อยู่เว็บในช่องที่อยู่เว็บของไทยเบราเซอร์

กลับไปด้านบนสุดของหน้า

หน้าต่างบันทึกช่วยจำ

รูปปุ่ม
คำอธิบาย
เปิดหน้าต่างให้คุณเก็บบันทึกข้อความที่อยู่ในหน้าต่างบันทึกช่วยจำในแฟ้ม Rich Text Format อื่นได้ตามที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตาม ไทยเบราเซอร์จะทำการเก็บข้อมูลลงใน memo.rtf ที่อยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรมต่อไป
พิมพ์ข้อความที่อยู่ในหน้าต่างบันทึกช่วยจำ
ทำการเก็บบันทึกข้อความบันทึกช่วยจำ พร้อมกับปิดหน้าต่างบันทึกช่วยจำ
ทำให้ข้อความที่ถูกเลือกอยู่ หรือข้อความที่กำลังจะพิมพ์เป็นตัวหนา
ทำให้ข้อความที่ถูกเลือกอยู่ หรือข้อความที่กำลังจะพิมพ์เป็นตัวเอน
ทำให้ข้อความที่ถูกเลือกอยู่ หรือข้อความที่กำลังจะพิมพ์เป็นตัวขีดเส้นใต้
แสดงช่องเลือกฟอนต์ (อาจต้องรอสักครู่กว่าช่องนั้นจะปรากฏตัว ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้า)
ให้ย่อหน้าของข้อความที่เลือก หรือที่จุดแทรกอยู่ชิดขอบซ้ายหน้ากระดาษ
ให้ย่อหน้าของข้อความที่เลือก หรือที่จุดแทรกอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
ให้ย่อหน้าของข้อความที่เลือก หรือที่จุดแทรกอยู่ชิดขอบขวาหน้ากระดาษ
สำหรับเลือกเปลี่ยนฟอนต์ (แบบอักษร) ให้กับข้อความที่เลือก
ช่องสำหรับเลือกเปลี่ยนขนาดฟอนต์ให้กับข้อความที่เลือก

กลับไปด้านบนสุดของหน้า หน้าสารบัญ