ข้อมูลส่วนตัว


ข้อมูลส่วนตัวจะให้คุณเก็บข้อมูลที่คุณต้องใช้กรอกในแบบฟอร์มบนเว็บต่างๆเป็นประจำเพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้ใหม่ ทำให้คุณประหยัดเวลาการกรอกแบบฟอร์มได้มากทีเดียว

สำหรับการเริ่มต้นใช้ความสามารถนี้ ให้เรียกคำสั่งเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลส่วนตัวจากเมนูแก้ไข แล้วคุณจะได้หน้าต่างนี้

ให้กรอกข้อมูลต่างๆที่คุณต้องการนำมาใช้ใหม่ภายหลังในหน้าต่างนี้ สำหรับช่องโฮมเพจ ผู้ใช้ Internet Explorer 5 ขึ้นไป สามารถใช้ความสามารถการช่วยเสนอและช่วยเติมที่อยู่เว็บอัตโนมัติ (AutoComplete) ได้ด้วย เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆแล้ว ให้กดปุ่มตกลง

เมื่อคุณต้องการใช้การกรอกข้อมูลอัตโนมัติ ให้เปิดเว็บเพจที่มีแบบฟอร์มให้กรอก วางเคอร์เซอร์ในช่องที่ต้องการกรอกข้อมูล แล้วให้เลือกคำสั่งแทรกข้อมูลส่วนตัวจากเมนูแก้ไข หรือกดปุ่ม แล้วเลือกข้อมูลที่ต้องการแทรก ดังนี้

หรือคุณอาจจะใช้การลากข้อมูลจากหน้าต่างข้อมูลส่วนตัวลงบนแบบฟอร์มโดยตรงได้เช่นกัน ก่อนอืนคุณต้องกากบาทช่องใช้การลากข้อมูลก่อน เมื่อทำดังนี้แล้วคุณจะแก้ไขข้อมูลไม่ได้ชั่วคราว

จากนั้นใหเปิดเว็บเพจที่มีแบบฟอร์มให้กรอก แล้วทำการลากและวางลงบนช่องข้อมูลได้โดยตรง ให้สังเกตว่าเมื่อคุณลากข้อมูลได้ถูกต้อง เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนรูปบนช่องเป้าหมายไปเป็นรูปลูกศรกับเครื่องหมายบวก

เมื่อคุณต้องการแก้ไขข้อมูลอย่าลืมปิดการใช้การลากข้อมูลก่อน

อย่าลืมว่าปุ่มเครื่องหมายคำถาม (?) ด้านขวาของแถบชื่อมีประโยชน์และช่วยอธิบายให้คุณรู้ว่าองค์ประกอบต่างๆของหน้าต่างมีไว้ทำอะไร โดยเมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม ? แล้ว เคอร์เซอร์ของเมาส์คุณจะเปลี่ยนไป (มีรูปเครื่องหมายคำถามขึ้นมา) จากนั้นให้คลิกบนองค์ประกอบของหน้าต่างที่คุณต้องการรับคำอธิบาย นอกจากปุ่ม ? แล้ว คุณสามารถคลิกขวาบนองค์ประกอบของหน้าต่างแล้วเรียกคำสั่งนี่คืออะไรได้เช่นกัน


กลับไปด้านบนสุดของหน้า หน้าสารบัญ