ตัววิเศษช่วยค้นหาข้อมูลบนเว็บ


ตัววิเศษนี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์พร้อมกัน

คุณสามารถเรียกใช้ตัววิเศษนี้ได้จากเมนูเครื่องมือ โดยผ่านทางคำสั่งตัววิเศษช่วยค้นหาข้อมูลบนเว็บ หรือผ่านทางแถบเครื่องมือ โดยการกดปุ่ม

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เฉพาะเว็บไซต์สำหรับการค้นหาภาษาไทย หรือจะใช้เว็บไซต์สำหรับการค้นหาทั่วไป (ภาษาอังกฤษ และอื่นๆ) ในการค้นหาข้อมูล เมื่อคุณเลือกภาษา และเว็บไซต์ที่ต้องการแล้ว ให้คลิกตัวเลือกต่างๆของการทำรูปแบบ (ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ และชุดรูปแบบสี) ที่จะถูกใช้กับเว็บเพจที่จะแสดงผลลัพธ์การค้นหาข้อมูล หรือคลิกบนปุ่มชุดรูปแบบที่มีไว้ให้ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง (MS Sans Serif, Angsana New, Cordia New)

จากนั้น ให้กรอกคำที่จะถูกใช้ในการค้นหาข้อมูล ถ้าคุณต้องการใช้คำหลายคำ ให้ใช้ช่องว่างหนึ่งช่องในการแบ่งคำเหล่านั้น เช่น "ไทย ค้าขาย" หรือ "English newspapers" (ไม่ต้องใส่อัญประกาศ) เมื่อให้ข้อมูลเหล่านี้แล้วจึงคลิกปุ่มตกลง แล้วไทยเบราเซอร์จะแสดงหน้าต่างการค้นหาข้อมูลให้คุณ

เมื่อหน้าต่างการค้นหาข้อมูลปรากฏขึ้นแล้ว ให้คลิกบนชื่อเว็บไซต์ที่คุณต้องการเพื่อให้ไทยเบราเซอร์แสดงผลการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นๆ

อย่าลืมว่าปุ่มเครื่องหมายคำถาม (?) ด้านขวาของแถบชื่อมีประโยชน์และช่วยอธิบายให้คุณรู้ว่าองค์ประกอบต่างๆของหน้าต่างมีไว้ทำอะไร โดยเมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม ? แล้ว เคอร์เซอร์ของเมาส์คุณจะเปลี่ยนไป (มีรูปเครื่องหมายคำถามขึ้นมา) จากนั้นให้คลิกบนองค์ประกอบของหน้าต่างที่คุณต้องการรับคำอธิบาย นอกจากปุ่ม ? แล้ว คุณสามารถคลิกขวาบนองค์ประกอบของหน้าต่างแล้วเรียกคำสั่งนี่คืออะไรได้เช่นกัน ส่วนปุ่มอธิบายจะให้ข้อมูลพอสังเขป


กลับไปด้านบนสุดของหน้า หน้าสารบัญ