โปรแกรมที่ได้รับการแปลเป็นไทย


     เว็บไซต์ส่วนนี้ให้คุณดาว์นโหลดแฟ้มต่างๆที่จำเป็นสำหรับแปลส่วนติดต่อผู้ใช้ของโปรแกรมที่อยู่ในรายการด้านล่างนี้ให้เป็นภาษาไทย ผมจะแจกจ่ายเฉพาะการแปลที่ผมได้ทำขึ้นเองเท่านั้น โปรแกรมที่ได้รับการแปลถึงปัจจุบันมีดังนี้

โปรแกรม คำอธิบาย แก้ไขครั้งสุดท้าย
CD2HTML โปรแกรมสร้างแคตาล็อกสำหรับผู้ที่มีซีดีเป็นจำนวนมาก 5 ส.ค. 2544
NetCaptor โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ ซึ่งมีความสามารถพิเศษมากมาย 5 ส.ค. 2544
RegCleaner

โปรแกรมแก้ไขหน่วยทะเบียน (Registry) ของ Windows แฟ้มการแปลได้รับการปรับปรุงให้ใช้ได้กับรุ่น 4.2 แล้ว

5 ส.ค. 2544
คุณสมบัติวันที่/เวลา (Date/Time Property) โปรแกรมแก้ไขวันที่/เวลาที่สร้างหรือที่แก้ไขของแฟ้มใน Windows 14 ต.ค. 2543
โปรแกรมแสดงขนาดโฟลเดอร์ย่อย (Folder Size) โปรแกรมที่ช่วยดูขนาดของโฟลเดอร์ย่อยต่างๆที่อยู่ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง หรือดิสก์ใดดิสก์หนึ่ง 14 ต.ค. 2543
LeechFTP โปรแกรม FTP กับความสามารถ multithread (ทำงานหลายชิ้นพร้อมกันได้) 5 ต.ค. 2543
InstallMaker โปรแกรมสำหรับสร้างโปรแกรมติดตั้ง (installer) เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมไทย 30 ก.ย. 2543

กลับไปหน้ารับรองเว็บไซต์


แก้ไขครั้งสุดท้าย : 5 ส.ค. 2544
 คุณเป็นคนที่   ที่ได้มาชมหน้านี้ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 2543
(c) 2543 ธนะชัย วชิระวรกรรม สงวนลิขสิทธิ์ (โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งาน)