RegCleaner ภาษาไทย


     โปรแกรม RegCleaner เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับแก้ไขค่าต่างๆใน Registry (หน่วยทะเบียน) ของ Windows เช่นค่ารายการโปรแกรมที่ถูกติดตั้ง ค่าโปรแกรมที่เปิดตัวเองเมื่อคุณสตาร์ทระบบ ค่ารูปแบบแฟ้ม ค่ารายการแฟ้มที่สร้างได้จากการคลิกด้วยปุ่มขวาของเมาส์ ฯลฯ

     โปรแกรมนี้มีความสามารถสูง แต่ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อระบบถ้าคุณใช้ไม่เป็น เพราะฉะนั้น โปรดใช้โปรแกรมนี้ด้วยความระมัดระวัง ถ้าคุณไม่ทราบว่าสิ่งที่จะทำคืออะไร อย่าทำสิ่งนั้นเด็ดขาด ผมหรือเจ้าของโปรแกรมจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ดาว์นโหลด regcleaner.zip (5 ส.ค. 2543) | ดูรูป

การติดตั้งแฟ้มแปลโปรแกรม RegCleaner เป็นภาษาไทย
1. อย่าลืมติดตั้งโปรแกรม RegCleaner ก่อน คุณสามารถไปดาว์นโหลดโปรแกรมนี้ได้ที่นี่
2. ดาว์นโหลด regcleaner.zip เมื่อ unzip แฟ้มนี้ออกมาแล้วจะได้แฟ้ม thai.rlg
3. นำแฟ้ม thai.rlg ไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับโปรแกรม RegCleaner (อย่าลืมปิดโปรแกรม RegCleaner ก่อน)
4. เปิดโปรแกรม RegCleaner เรียกคำสั่ง Select Language จากเมนู Options>>Language>>Select Language เลือกแฟ้ม thai.rlg ที่ได้เมื่อครู่นี้ แล้วโปรแกรมจะเปลี่ยนภาษาส่วนติดต่อผู้ใช้มาเป็นภาษาไทย


ประวัติการแก้ไข/ปรับปรุง

วันที่ การแก้ไข/ปรับปรุง
5 ส.ค. 2544 ปรับปรุงให้ใช้โปรแกรมรุ่น 4.2 ได้แล้ว
19 ก.พ. 2544 ปรับปรุงให้ใช้โปรแกรมรุ่น 4.1 ได้แล้ว
13 ก.พ. 2544 ปรับปรุงให้ใช้โปรแกรมรุ่น 4.0 ได้แล้ว
13 ม.ค. 2544 ปรับปรุงการแปลให้ใช้ได้กับโปรแกรม RegCleaner รุ่น 3.8 โปรดระวัง แฟ้มการแปลจะใช้ได้กับโปรแกรมรุ่นนี้เท่านั้น คุณจะใช้แฟ้มการแปลกับโปรแกรมรุ่นที่เก่ากว่า หรือใหม่กว่าไม่ได้
23 ต.ค. 2543 ปรับปรุงการแปลให้ใช้ได้กับโปรแกรม RegCleaner รุ่น 3.6 โปรดระวัง แฟ้มการแปลจะใช้ได้กับโปรแกรมรุ่นนี้เท่านั้น คุณจะใช้แฟ้มการแปลกับโปรแกรมรุ่นที่เก่ากว่า หรือใหม่กว่าไม่ได้

หน้ารับรองโปรแกรมที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย | หน้ารับรองเว็บไซต์

แก้ไขครั้งสุดท้าย : 5 ส.ค. 2544

© 2547 ธนะชัย วชิระวรกรรม สงวนลิขสิทธิ์ (โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งาน)