CD2HTML ภาษาไทย


     โปรแกรม CD2HTML เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างแคตาล็อกรายการแฟ้ม/โฟลเดอร์ซึ่งมีความสามารถพิเศษไม่เหมือนโปรแกรมสร้างแคตาล็อกอื่นๆ คือโปรแกรมนี้จะสร้างแคตาล็อกออกมาในรูปแบบแฟ้ม HTML ทำให้คุณสามารถนำเสนอแคตาล็อกแฟ้มนั้นได้ในรูปแบบต่างๆนานา เช่นเมื่อคุณต้องการสร้างแคตาล็อกรูปภาพ โปรแกรมสามารถสร้างภาพตัวอย่างขนาดเล็กให้โดยอัตโนมัติ

ดาว์นโหลด cd2html.zip (5 ส.ค. 2543) | ดูรูป

การติดตั้งแฟ้มแปลโปรแกรม CD2HTML เป็นภาษาไทย
1. อย่าลืมติดตั้งโปรแกรม CD2HTML ก่อน คุณสามารถไปดาว์นโหลดโปรแกรมนี้ได้ที่นี่
2. ดาว์นโหลด cd2html.zip เมื่อ unzip แฟ้มนี้ออกมาแล้วจะได้แฟ้ม Thai.ini
3. นำแฟ้ม Thai.ini ไปไว้ในโฟลเดอร์ Lang ของโปรแกรม CD2HTML
4. เปิดโปรแกรม CD2HTML จากนั้นให้เลือกภาษาไทย ได้จากหน้าต่างตัวเลือก (เมนู Edit>>Options) แท็บ Others

หมายเหตุ : ตามปกติแล้ว แฟ้มแปลโปรแกรมนี้เป็นภาษาไทยจะได้รับการติดตั้งพร้อมกับตัวโปรแกรมเองอยู่แล้ว และโปรแกรมมีความสามารถที่จะตรวจสอบภาษาของระบบได้ เพราะฉะนั้น เมื่อคุณได้ติดตั้งโปรแกรมตามปกติ คุณอาจจะไม่ต้องทำอะไร โปรแกรมจะเปิดตัวโดยใช้ภาษาไทยเอง


ประวัติการแก้ไข/ปรับปรุง

วันที่ การแก้ไข/ปรับปรุง
5 ส.ค. 2544 แฟ้มแปล CD2HTML ได้รับการแปลเป็นครั้งแรก

หน้ารับรองโปรแกรมที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย | หน้ารับรองเว็บไซต์

แก้ไขครั้งสุดท้าย : 5 ส.ค. 2544

(c) 2543 ธนะชัย วชิระวรกรรม สงวนลิขสิทธิ์ (โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งาน)