การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และคำถามยอดนิยม
เกี่ยวกับการใช้งานไทยเบราเซอร์ทำไมใช้งานเว็บไซต์ค้นหาเก่าไม่ได้

ในไทยเบราเซอร์รุ่น 4.95 ขึ้นไป เว็บไซต์ค้นหา (search engines) บางเว็บไซต์ที่ใช้งานไม่ได้อีกแล้ว โดยส่วนมากปิดการให้บริการไป ได้ถูกลบออกจากฐานข้อมูลเว็บไซต์ค้นหาโปรแกรม ดังนั้น เมื่อคุณได้ตั้งค่าในโปรแกรมรุ่นก่อนหน้าไว้ เมื่อใช้โปรแกรมรุ่นนี้ อาจจะทำให้ใช้งานปุ่มค้นหาไม่ได้ ปัญหานี้แก้ได้ไม่ยาก เพียงแต่เปิดหน้าต่างตัวเลือกหน้า ๒ (เมนูเครื่องมือ คำสั่งตัวเลือก...) แล้วตั้งค่านั้นใหม่

ทำไมใช้การแสดงตัวอย่างเว็บเพจก่อนพิมพ์ หรือการตั้งค่าการพิมพ์ไม่ได้

ปัญหานี้เกิดขึ้นกับผู้ใช้ Internert Explorer 6 ขึ้นไป ผมได้แก้ไขข้อผิดพลาดทั้งสองนี้แล้วในโปรแกรมรุ่น 4.95 ขึ้นไป เชิญดาว์นโหลดโปรแกรมรุ่นปรับปรุง (อัพเดท) ได้ที่เว็บไซต์ไทยเบราเซอร์ (http://beum.free.fr/)

เมื่อใช้ไทยเบราเซอร์กับ Windows XP แล้ว ไม่พบว่าไทยเบราเซอร์รับรองชุดรูปแบบใหม่ของระบบปฏิบัติการนี้

โปรแกรมไทยเบราเซอร์รุ่น 4.95 ได้รับการปรับปรุงให้รับรองและใช้งานในระบบ Windows XP อย่างเต็มที่ครับ เชิญดาว์นโหลดโปรแกรมรุ่นปรับปรุง (อัพเดท) ได้ที่เว็บไซต์ไทยเบราเซอร์ (http://beum.free.fr/)

ตัวอย่างการรับรองระบบ Windows XP ในไทยเบราเซอร์รุ่น 4.95 ขึ้นไป

เมื่อใช้ Internet Explorer 5.5 ทำไมคลิกบนจุดเชื่อมใน Outlook หรือ Outlook Express แล้ว ไทยเบราเซอร์ไม่เปิดตัวเอง ทั้งๆที่ได้กำหนดให้เป็นเว็บเบราเซอร์หลัก

ปัญหานี้เกิดขึ้นกับผู้ใช้ Internert Explorer 5.5 และเกิดขึ้นเมื่อคุณคลิกบนจุดเชื่อม (hyperlink) ที่อยู่ในอีเมล์ในรูปแบบ HTML จากโปรแกรม Outlook หรือ Outlook Express แล้วเว็บเบราเซอร์ที่ถูกเรียกใช้คือ Internert Explorer 5.5 ไม่ใช่ไทยเบราเซอร์ แม้ว่าไทยเบราเซอร์จะถูกกำหนดให้เป็นเว็บเบราเซอร์หลักก่อนหน้าแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคลิกบนจุดเชื่อมในอีเมล์รูปแบบข้อความล้วน ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น และไทยเบราเซอร์จะถูกเรียกตามปกติ

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีแก้ไขปัญหานี้ ไมโครซอฟท์เป็นเจ้าของโปรแกรมอีเมล์ทั้งสอง และได้เปลี่ยนวิธีการเปิดจุดเชื่อมเพื่อให้มีผู้ใช้ Internet Explorer 5.5 มากขึ้น

ทำอย่างไรเพื่อเปลี่ยนการแสดงภาษาของเว็บเพจมาเป็นภาษาไทย

ให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาบนส่วนใดก็ได้บนเว็บเพจที่เป็นส่วนว่าง (ไม่ใช่บนรูป หรือในช่องกรอกข้อความ) จากนั้นให้เลือกคำสั่ง Encoding>>Thai (Windows) หรือ Encoding>>More>>Thai (Windows) แล้วแต่สถานการณ์ ดังรูปตัวอย่างนี้

กลับไปที่รายการคำถาม


ทำอย่างไรเพื่อให้ขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้นในเว็บเพจ

เนื่องจากไมโครซอฟท์ไม่ยอมสร้างความสามารถนี้ให้กับนักพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ Internet Explorer ช่วยในการแสดงเว็บเพจ เราจึงต้องใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้โดยทางอ้อม ดังนี้

  1. ปิดไทยเบราเซอร์
  2. เปิด Internet Explorer แล้วไปที่เว็บไซต์ที่คุณต้องการ
  3. เปลี่ยนขนาดตัวอักษรทางเมนู View>>Text Size ให้เป็นขนาดตามที่คุณต้องการ
  4. เปิดไทยเบราเซอร์ แล้วไปที่เว็บไซต์ที่คุณต้องการ คุณจะสังเกตว่าขนาดข้อความได้เปลี่ยนไปตาม Internet Explorer

กลับไปที่รายการคำถาม


ทำไม่เมื่อคลิกบน link ที่มีรหัส HTML ว่า target="new" ครั้งที่สองแล้วไทยเบราเซอร์ไม่ทำอะไร

ปกติแล้ว target= ใน HTML นั้นใช้ได้เฉพาะกับ _blank, _parent, _self และ _top (นอกจากการใช้ชื่อเฟรม) เพราะฉะนั้น ถ้าระบุว่า target="new" นั้น เว็บเบราเซอร์ก็จะหาเฟรมที่ชื่อว่า new ถ้าไม่พบก็จะทำการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา

เมื่อคลิก link target="new" เดิมอีกครั้ง แล้วไทยเบราเซอร์ไม่ไปที่อื่นก็เป็นเพราะว่าไทยเบราเซอร์ใช้หน้าต่างใหม่ที่ถูกเปิดขึ้นมาแล้วอีกครั้ง (ซึ่งกลายเป็นเฟรมที่มีชื่อว่า new ไปโดยปริยาย) ถ้าอยากได้หน้าต่างใหม่อีกจริงๆ ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ก่อนคลิกบน link

กลับไปที่รายการคำถาม


ทำไมใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl+N แล้วได้หน้าต่าง Internet Explorer แทนที่จะได้หน้าต่างใหม่ของไทยเบราเซอร์

ปัญหาปุ่ม Ctrl+N เกิดขึ้นจาก HTML engine ของ Internet Explorer คือว่าเมื่อส่วนแสดงเว็บเพจเป็นส่วนที่ถูกใช้อยู่ (active focus) แป้นพิมพ์ลัดของ Internet Explorer จะมีอภิสิทธิ์เหนือแป้นพิมพ์ลัดของไทยเบราเซอร์

กล่าวคือถ้าแป้นพิมพ์ลัดที่กดตรงกับแป้นพิมพ์ลัดของ Internet Explorer คำสั่งของ Internet Explorer จะถูกเรียก แต่ถ้าแป้นพิมพ์ลัดที่กดไม่มีใน Internet Explorer แป้นพิมพ์ลัดของไทยเบราเซอร์จะใช้ได้

อย่าลืมนะครับว่าปัญหาเกิดเฉพาะเมื่อส่วนแสดงเว็บเพจเป็นส่วนที่ถูกใช้อยู่ (active focus) ถ้าคุณกำลังอยู่ในส่วนอื่นของโปรแกรม (เช่นในช่องที่อยู่เว็บ) ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น

สำหรับการแก้ปัญหาชั่วคราวนั้น ผมของแนะนำให้คุณใช้ปุ่มสร้างหน้าต่างใหม่ () แทนไปก่อน

กลับไปที่รายการคำถาม


ทำไมไทยเบราเซอร์ไม่ยอมแสดงแผงคลังเว็บไซต์

ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่มี Windows Scripting Host (โปรแกรมช่วยให้วินโดวส์รู้จักการทำงานด้วยชุดคำสั่ง เหมือนกับ macro ใน Word หรือ Excel) อยู่ในระบบ (โดยเฉพาะผู้ใช้ Windows 95) ให้ดาว์นโหลดและติดตั้งโปรแกรม Windows Script 5.6 (Windows 9x, Me, NT4 : 665 กิโลไบต์) หรือ Windows Script 5.6 (Windows 2000 and XP : 661 กิโลไบต์) นี้ จากนั้น คุณจะต้องใช้แผงคลังเว็บไซต์ได้

กลับไปที่รายการคำถาม


ทำอย่างไรไทยเบราเซอร์ถึงจะตัดคำไทยในหน้าต่างบันทึกช่วยจำ

เนื่องจากไทยเบราเซอร์เรียกความสามารถการใช้แฟ้มรูปแบบ RTF (Rich Text Edit) ของระบบปฏิบัติการ Windows 95/98 (Windows 2000 ไม่มีปัญหานี้ เพราะภาษาไทยได้รับการบรรจุเป็นภาษามาตรฐาน) คุณต้องติดตั้งแฟ้ม riched32.dll ที่มากับ Windows Thai edition (95 หรือ 98) ถึงจะใช้การตัดคำภาษาไทยในหน้าต่างบันทึกช่วยจำของไทยเบราเซอร์ได้

ถ้าคุณไม่มีแฟ้มนี้ ให้ดาว์นโหลดโปรแกรมติดตั้งนี้ (ขนาดประมาณ 170 KB)

กลับไปที่รายการคำถาม


ทำไมใช้ไทยเบราเซอร์แล้วโปรแกรมบอกว่าทรัพยากรเครื่องหมด (ปัญหา Low resource)

ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากไทยเบราเซอร์โดยตรง แต่เกิดขึ้นจาก Internet Explorer 5

ปัญหานี้เกิดเฉพาะกับผู้ใช้ Internet Explorer 5 กับ Windows 95/98 Thai Edition เมื่อคุณกรอกข้อความในช่องกรอกข้อมูลบนเว็บเพจ หรือเมื่อคุณเรียกใช้ความสามารถของโปรแกรม Internet Explorer 5 ที่ใช้ช่องกรอกข้อมูลในส่วนติดต่อผู้ใช้ เช่นหน้าต่าง Find text on page... (ค้นหาคำในเว็บเพจที่แสดงอยู่) นอกเหนือจากสถานการณ์นี้แล้ว ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น

ถ้าคุณประสบปัญหานี้ ผู้จัดทำไทยเบราเซอร์ขอแนะนำให้คุณติดตั้ง Internet Explorer 5.5 (IE5.5) เมื่อติดตั้ง IE5.5 แล้ว ปัญหานี้จะหมดไป

ถ้าคุณยังไม่มีโอกาสติดตั้ง IE5.5 และจำเป็นต้องใช้ Internet Explorer 5 ต่อไป เมื่อเกิดปัญหานี้ ให้ปิดไทยเบราเซอร์แล้วรอประมาณ 1 นาทีก่อนที่จะเปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้ง

กลับไปที่รายการคำถาม


ทำไมกดปุ่ม Enter ในช่องที่อยู่เว็บแล้วไทยเบราเซอร์ไม่ทำอะไร

ให้อัพเกรดโปรแกรมขึ้นมาเป็นรุ่น 4.7 ขึ้นไป แล้วปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นอีก

สำหรับผู้ที่ใช้ไทยเบราเซอร์ 4.0-4.6 และคุณได้เปิดการใช้งาน AutoComplete ในไทยเบราเซอร์ คุณจะใช้ปุ่ม Enter สำหรับสั่งให้ไทยเบราเซอร์ไปที่เว็บไซต์ที่คุณได้กรอกที่อยู่ในช่องที่อยู่เว็บไม่ได้ คุณต้องใช้การกดแป้นพิมพ์ Ctrl+G แทน

กลับไปที่รายการคำถาม


ทำไมคลิกในรายการเว็บไซต์ในปุ่ม "ถอยกลับ" (ถอย) แล้วไทยเบราเซอร์ไม่นำไปที่เว็บไซต์ที่เลือก

ให้คลิกบนชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการในรายการของปุ่ม ถอยกลับ อีกครั้งหนึ่ง แล้วไทยเบราเซอร์จะนำคุณไปที่นั่นอย่างถูกต้อง

กลับไปที่รายการคำถาม


ทำไมเรียกดูรหัส HTML แล้วเห็นแค่รหัส "<html><body></html></body>"

เป็นเพราะเว็บเพจที่เรียกดูยังเปิดตัวเองไม่เสร็จ

ให้เรียกคำสั่งเดิม (จากเมนู หรือคลิกปุ่ม  ) อีกครั้งหนึ่ง ไทยเบราเซอร์จะต้องแสดงรหัส HTML ให้อย่างถูกต้อง

กลับไปที่รายการคำถาม


คำสั่งในบางเมนูใช้ไม่ได้ ("เป็นสีเทา")

ตามปกติแล้ว คำสั่งต่างในเมนูของไทยเบราเซอร์จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณได้กระทำสิ่งที่เข้ากับการเรียกคำสั่งนั้น การที่เป็นเช่นนี้จะทำให้ผู้ใช้โปรแกรมไม่สามารถเรียกคำสั่งผิดได้ ซึ่งจะทำให้โปรแกรมมีเสถียรภาพการทำงานมากขึ้น

ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณต้องการใช้การช่วยเติมที่อยู่เว็บ คุณจะเรียกใช้คำสั่งในเมนูชื่อเดียวกันไม่ได้ถ้าคุณปล่อยให้ช่องที่อยู่เว็บว่าง หรือถ้าคุณพิมพ์องค์ประกอบของที่อยู่เว็บที่ไทยเบราเซอร์จะช่วยเติม ("http://") คำแนะนำเดียวกันใช้ได้กับการช่วยค้นหาข้อมูลบนเว็บ

กลับไปที่รายการคำถาม


ปัญหาของผู้ใช้โปรแกรม Outlook 2000 กับการระบุโปรแกรมอีเมล์ (เมนูเครื่องมือ>>ตัวเลือก แท็บแก้ไข)

สำหรับผู้ใช้ Outlook 2000 เมื่อคุณกดปุ่มเลือก ในแท็บแก้ไขของหน้าต่างตัวเลือก โปรแกรมจะเสนอโฟลเดอร์ Programs ของเมนู Start ให้ ถ้าคุณเลือกโปรแกรม Microsoft Outlook จากรายการนั้น แล้วเลือกคำสั่งเปิดโปรแกรมอีเมล์ จากเมนูตัวเลือก ไทยเบราเซอร์จะไม่ทำอะไร พฤติกรรมนี้เป็นสิ่งปกติ เนื่องจาก Microsoft ใช้วิธีใหม่ในการสร้างทางลัดโปรแกรม (shortcut) สำหรับโปรแกรมชุด Microsoft Office 2000

วิธีแก้ปัญหานี้ คือให้คุณไปเลือกที่ตัวโปรแกรม Microsoft Outlook 2000 ตัวจริง (แฟ้ม exe ไม่ใช่แฟ้มทางลัด หรือ shortcut) ตามปกติแล้ว ตัวโปรแกรมจะอยู่ที่ C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OUTLOOK.EXE ถ้า C คือดิสก์หลักที่คุณใช้สำหรับการติดตั้ง Microsoft Office

ปัญหานี้จะไม่เกิดกับโปรแกรม Outlook รุ่นก่อนหน้า (97 หรือ 98) และไม่เกี่ยวกับโปรแกรมรุ่นน้องของ Outlook คือ Outlook Express

กลับไปที่รายการคำถาม


การแสดงแผงคลังเว็บไซต์ของ Thai Browser นั้นีประโยชน์อย่างไร

การทำให้ไทยเบราเซอร์แสดงรายการทางลัดอินเทอร์เน็ตเพื่อให้คุณคลิกบนชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการชมโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม เมื่อคุณคลิกบนชื่อเว็บไซต์แล้ว เว็บไซต์นั้นจะปรากฏขึ้นในหน้าต่างของโปรแกรมด้านขวาของแผงคลังเว็บไซต์

กลับไปที่รายการคำถาม


ทำไมถึงใช้เมาส์ที่มีล้อสำหรับเลื่อนหน้าต่างขึ้นลง (wheel-scrolling mouse) ในไทยเบราเซอร์ไม่ได้

ที่จริงแล้วคุณสามารถใช้เมาส์ประเภทนี้ในไทยเบราเซอร์ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ เพียงแต่ว่า ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการหมุนล้อของเมาส์แบบนี้ คุณต้องคลิกที่ว่างที่ใดที่หนึ่งในส่วนเว็บเบราเซอร์ก่อน วิธีที่ง่ายที่สุดคือการคลิกบนตัวล้อเอง ก่อนที่จะเริ่มหมุนเพื่อทำการเลื่อนหน้าต่าง (scrolling)

กลับไปที่รายการคำถาม


เมื่อสั่งให้ไทยเบราเซอร์แสดงแผงคลังเว็บไซต์ (เมนูคลังเว็บไซต์) ทำไมไทยเบราเซอร์ใช้เวลาทำงานผิดปกติ ไทยเบราเซอร์ส่งข้อมูลจากดิสก์ของผู้ใช้ไปที่อื่นหรือไม่

เรื่องนี้สำคัญมาก ผมขอรับรองว่าไทยเบราเซอร์ไม่เคยมีนโยบายล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โปรแกรมในจุดประสงค์ใดก็ตาม ข้อมูลที่คุณกำหนดให้ไทยเบราเซอร์ (หน้าต่างตัวเลือก) ถูกเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณเท่านั้น และไม่เคยถูกส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ใดทั้งสิ้น

สำหรับแผงคลังเว็บไซต์ ที่ต้องใช้เวลานาน ก็เนื่องจากว่าโปรแกรมต้องไปดูในโฟลเดอร์ c:\windows\favorites ดูว่าคุณมีทางลัดอินเทอร์เน็ตใดอยู่บ้าง แล้วจึงทำการสร้างรายการขึ้นมาในแผงคลังเว็บไซต์ของไทยเบราเซอร์ ยิ่งคุณมีทางลัดอินเทอร์เน็ตมาก ยิ่งไทยเบราเซอร์ต้องใช้เวลามากสำหรับแสดงแผงคลังเว็บไซต์

กลับไปที่รายการคำถาม


ผู้จัดทำไทยเบราเซอร์มีนโยบายเปิดเผยรหัสโปรแกรม (source code) หรือไม่

ยังไม่มีนโยบายนี้ครับ

กลับไปที่รายการคำถาม


สารบัญการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น | อ่านรายการคำถามออนไลน์ (มีข้อมูลล่าสุด) | กลับไปที่รายการคำถาม หน้าสารบัญ