เว็บไซต์อัตโนมัติ


บางครั้งคุณอาจจะอยากให้ไทยเบราเซอร์เปิดเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มโปรแกรม เพื่อทำดังนี้ ให้เปิดคำสั่งเว็บไซต์อัตโนมัติจากเมนูเครื่องมือ คุณจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมา

จากนั้นให้กรอกที่อยู่เว็บไซต์ (ได้มากที่สุด 5 เว็บไซต์) ที่คุณต้องการในช่องกรอกข้อความ ถ้าคุณต้องการให้ไทยเบราเซอร์คัดลอกที่อยู่เว็บจากเว็บเพจของหน้าต่างหลัก ให้กดปุ่ม ... ขณะกรอกชื่อเว็บไซต์ ถ้าคุณใช้ Internet Explorer 5 ขึ้นไป ไทยเบราเซอร์จะอนุญาตให้คุณใช้การเสนอและการช่วยเติมที่อยู่เว็บโดยอัตโนมัติ (AutoComplete) ได้เช่นกัน ดังนี้

เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆเสร็จแล้ว ให้ปิดหน้าต่างเว็บไซต์อัตโนมัติโดยการกดปุ่มตกลง เมื่อคุณเปิดโปรแกรมครั้งต่อไป ไทยเบราเซอร์จะเปิดเว็บไซต์เหล่านี้ให้โดยอัตโนมัติ

อย่าลืมว่าปุ่มเครื่องหมายคำถาม (?) ด้านขวาของแถบชื่อมีประโยชน์และช่วยอธิบายให้คุณรู้ว่าองค์ประกอบต่างๆของหน้าต่างมีไว้ทำอะไร โดยเมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม ? แล้ว เคอร์เซอร์ของเมาส์คุณจะเปลี่ยนไป (มีรูปเครื่องหมายคำถามขึ้นมา) จากนั้นให้คลิกบนองค์ประกอบของหน้าต่างที่คุณต้องการรับคำอธิบาย นอกจากปุ่ม ? แล้ว คุณสามารถคลิกขวาบนองค์ประกอบของหน้าต่างแล้วเรียกคำสั่งนี่คืออะไรได้เช่นกัน

สำคัญ สำหรับผู้ใช้ Internet Explorer 5 (เพราะไทยเบราเซอร์ใช้ตัวแสดงเว็บเบราเซอร์ของ Internet Explorer 5) ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรเครื่องน้อย Internet Explorer 5 เมื่อเรียกใช้เว็บไซต์อัตโนมัติแล้วประสบปัญหาเรียกใช้ไทยเบราเซอร์ไม่ได้ ให้เรียกโปรแกรมอรรถประโยชน์ชื่อล้างรายการเว็บไซต์อัตโนมัติ โดยไม่ต้องเปิดไทยเบราเซอร์ จากปุ่มเมนู Start>>Programs>>ไทยเบราเซอร์ ซึ่งจะช่วยให้คุณล้างรายการเว็บไซต์อัตโนมัติโดยไม่ต้องเปิดไทยเบราเซอร์ ทำให้ปัญหาการเรียกใช้ไทยเบราเซอร์ไม่ได้หมดไป


กลับไปด้านบนสุดของหน้า หน้าสารบัญ