การห้ามการเปิดหน้าต่างเอกเทศโดยอัตโนมัติ


เมื่อคุณเปิดหน้าต่างนี้จากเมนูเครื่องมือ โดยคำสั่งการห้ามการเปิดหน้าต่างเอกเทศโดยอัตโนมัติแล้ว ให้คลิกตัวเลือกใช้การห้ามการเปิดหน้าต่างเอกเทศโดยอัตโนมัติ จากนั้นให้กรอกองค์ประกอบหลัก (ดูตัวอย่างในตารางด้านล่างนี้) ของที่อยู่เว็บของเว็บไซต์ที่คุณต้องการให้ไทยเบราเซอร์คอยสำรวจเพื่อเปิดการห้ามการเปิดหน้าต่างเอกเทศโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณไม่รู้จักเว็บไซต์เหล่านี้ ให้กดปุ่มข้อมูลตัวอย่างเพื่อให้ไทยเบราเซอร์กรอกข้อมูลที่อยู่เว็บตัวอย่างให้ ขณะกรอกข้อมูล ถ้าคุณใช้ Internet Explorer 5 ขึ้นไป ไทยเบราเซอร์จะทำการช่วยเสนอ และช่วยเติมที่อยู่เว็บให้ด้วย

ตัวอย่างชื่อหลักที่ถูกต้อง ตัวอย่างชื่อหลักที่ไม่ถูกต้อง
tripod.com http://members.tripod.com/beum/
come.to come.to/anywhere/
hypermart.net www.hypermart.net

เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆเสร็จแล้ว ให้ปิดหน้าต่างโดยการกดปุ่มตกลง เมื่อทำดังนี้แล้ว ไทยเบราเซอร์จะเตือนคุณ และจะทำการห้ามการเปิดหน้าต่างเอกเทศให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณท่องเว็บไปที่เว็บไซต์ซึ่งที่อยู่เว็บตรงกับที่อยู่เว็บที่คุณกรอกไว้

อย่าลืมว่าปุ่มเครื่องหมายคำถาม (?) ด้านขวาของแถบชื่อมีประโยชน์และช่วยอธิบายให้คุณรู้ว่าองค์ประกอบต่างๆของหน้าต่างมีไว้ทำอะไร โดยเมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม ? แล้ว เคอร์เซอร์ของเมาส์คุณจะเปลี่ยนไป (มีรูปเครื่องหมายคำถามขึ้นมา) จากนั้นให้คลิกบนองค์ประกอบของหน้าต่างที่คุณต้องการรับคำอธิบาย นอกจากปุ่ม ? แล้ว คุณสามารถคลิกขวาบนองค์ประกอบของหน้าต่างแล้วเรียกคำสั่งนี่คืออะไรได้เช่นกัน


กลับไปด้านบนสุดของหน้า หน้าสารบัญ