โปรแกรมรัฐธรรมนูญไทย
ฉบับ Windows 95 รุ่น WinHelp


ถ้าคุณอยากได้เงินขณะท่องเว็บ โดยไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่น ให้คลิกที่นี่ (Spedia)

เกี่ยวกับโปรแกรม

ขอต้อนรับสู่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สำหรับ Windows 95 รุ่น WinHelp โปรแกรมนี้ได้รับการจัดทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยฉบับใหม่ล่าสุด (2540) สำหรับผู้ที่มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกับ Windows 95/98

รัฐธรรมนูญฉบับ Windows 95 นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการอ้างอิงเป็นประจำ ไม่ว่าคุณจะทำงานด้านกฎหมาย เป็นครู อาจารย์ นักเรียน หรือนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทุกคน

ความต้องการอย่างต่ำสำหรับการใช้งานโปรแกรม
เงื่อนไขการใช้งาน และการแจกจ่ายโปรแกรม

เนื่องจากโปรแกรมนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การใช้งานโปรแกรมนี้จึงทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีข้อจำกัดการใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ขอให้คุณทำตามเงื่อนไขการแจกจ่ายโปรแกรมที่ตามมานี้เท่านั้น

การแจกจ่ายโปรแกรมต้องเป็นการแจกจ่ายแบบให้เปล่า โดยไม่มีการเสียเงินใดๆ และในรูปแบบของ แฟ้มที่ทำงานได้ด้วยตัวเอง (คือแฟ้มตระกูล EXE ที่คุณสามารถจะดาว์นโหลดได้จากเว็บไซต์นี้) อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการจะช่วยเหลือผู้จัดทำโปรแกรมเล็กน้อยๆในด้านใดก็ตาม (เช่น เขียนอีเมล์มาให้กำลังใจ) โปรดติดต่อมาได้เช่นกัน

ลิขสิทธิ์ ของโปรแกรมเป็นของธนะชัย วชิระวรกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับแฟ้ม WinHelp (ไม่ใช่ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ได้อย่างอิสระ) ผู้จัดทำโปรแกรมอนุญาตให้ใครก็ตามเผยแพร่โปรแกรมนี้ได้ตามเงื่อนไขด้านบนนี้ ยกเว้นผู้จัดทำซีดีรอม หรือผู้ที่ต้องการจะเผยแพร่โปรแกรมนี้ผ่านทางสื่อที่ไม่ได้แจกฟรี เช่นซีดีรอมที่มากับวารสารคอมพิวเตอร์ รวมถึงการแจกจ่ายแบบเป็นจำนวนมาก ในกรณีเหล่านี้ โปรดเขียนอีเมล์มาขออนุญาตการเผยแพร่แจกจ่ายกับเจ้าของโปรแกรมล่วงหน้าก่อนที่ NOXYZSPAMthanachai.wachiraworakam2(@)laposte.netNOXYZSPAM ถ้าการแจกจ่ายนั้นๆเป็นประโยชน์ ผู้จัดทำจะอนุญาตให้เผยแพร่โปรแกรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน

วิธีใช้

หลังจากที่คุณได้ดาว์นโหลดโปรแกรมไป ให้เปิดโปรแกรมนั้น และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นมา เมื่อการติดตั้งจบลง ให้เรียกใช้โปรแกรมจากปุ่มเมนูเริ่ม (Start) > Programs แล้วคลิกสองครั้งที่บนรูปหนังสือ "วิธีใช้" จากภายในแท็บ Contents แล้วเลือกส่วนที่คุณต้องการ

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

ถ้าคุณต้องการได้รับจดหมายอีเมล์ที่ส่งข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของโปรแกรม หรือของเว็บไซต์นี้ เช่นเมื่อมีโปรแกรมรุ่นใหม่ออกมา ให้ไปกรอกข้อมูลที่นี่

รูปภาพตัวอย่าง

แผนผังรัฐธรรมนูญ
ภาพที่ 1 : แผนผัง

หน้าต่างดรรชนี
ภาพที่ 2 : หน้าต่างดรรชนี

หมวดที่ 6 ของรัฐธรรมนูญ
ภาพที่ 3 : หน้าแสดงหัวข้อรัฐธรรมนูญ โปรดสังเกตปุ่มควบคุม เมนูต่างๆ และมาตราบริบท

หน้าแนะนำโปรแกรม
ภาพที่ 4 : หน้าแนะนำโปรแกรม โปรดสังเกตปุ่มควบคุมเช่นกัน

การค้นหาคำ
ภาพที่ 5 : การค้นหาคำ

เมนูไปที่
ภาพที่ 6 : เมนูไปที่

มาตราบริบท
ภาพที่ 7 : "มาตราบริบท"

ดาว์นโหลด

ก่อนจะทำการดาว์นโหลด โปรดอ่าน และยอมรับข้อตกลงการใช้งานก่อน โปรแกรมเป็นโปรแกรมให้เปล่า แต่ผู้จัดทำต้องการความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาโปรแกรมให้ดีขึ้น ดังนั้น จึงอยากจะขอให้ผู้ที่ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้ทุกท่านไปกรอกแบบสอบถามนี้ (คุณไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกจดหมายข่าว) ผู้จัดทำขอแนะนำให้คุณคลิกที่จุดเชื่อมด้านล่างนี้เพื่อดาว์นโหลด จากนั้นจึงค่อยไปกรอกแบบสอบถามระหว่างรอการดาว์นโหลดโปรแกรมนั้น

คลิกที่นี่เพื่อดาว์นโหลดรัฐธรรมนูญไทยฉบับ Windows 95 รุ่น WinHelp (ประมาณ 291 กิโลไบต์)

 

ประวัติ

กันยายน 2542
5 มีตัวติดตั้งโปรแกรมใหม่ ซึ่งทำให้คุณสามารถถอนโปรแกรมออกจากระบบได้โดยผ่านทางแผงควบคุม Add/Remove Programs
สิงหาคม 2542
8 ปรับปรุงดรรชนีให้ดีขึ้น มีการใช้รายการย่อยอย่างสม่ำเสมอ ใช้วงเล็บน้อยลง
6 เพิ่มคำในดรรชนี
มิถุนายน 2542
13 เพิ่มหน้าวิธีใช้ดรรชนี
กุมภาพันธ์ 2542
13 เพิ่มแผงเมนูด้านบนหน้าต่างเนื้อหารัฐธรรมนูญให้เป็นภาษาไทย
12 มีการเพิ่มเนื้อหาการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับไขข้อข้องใจหรือปัญหาที่ผู้ใช้โปรแกรมส่วนมากได้ถามเข้ามา
9 รุ่นที่ 3.5 มีการปรับปรุงวิธีใช้โปรแกรมให้ดีขึ้น โดยการแยกหน้าต่างแนะนำโปรแกรม และวิธีใช้ออกมา ทำให้หน้าของรัฐธรรมนูญที่เปิดอยู่ไม่หายไปเมื่อต้องการอ่านวิธีใช้
1 เพิ่มมาตราบริบทของมาตรา 317 ในบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่อ้างอิงไปถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 แก้ไข พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 6)
มกราคม 2542
30 โปรแกรมเปลี่ยนมาเป็นรุ่นที่ 3 สิ่งที่เปลี่ยนไปคือการเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อที่มีอยู่เดิมนั้นถูกแทนที่โดยความสามารถใหม่ของโปรแกรมที่ชื่อว่า "มาตราบริบท" ซึ่งทำให้การใช้รัฐธรรมนูญสะดวกขึ้นมาก โดยเฉพาะเมื่อในมาตราหนึ่ง มีการอ้างอิงไปถึงอีกมาตรา โปรดดูหน้าวิธีใช้ของโปรแกรมสำหรับรายละเอียด
29 หน้าวิธีใช้ได้รับการปรับปรุงใหม่ ใช้รูปภาพประกอบคำอธิบายมากขึ้น
25 แก้ปัญหาตัวอักษรคีย์ลัดของปุ่มควบคุมบางปุ่มใช้ไม่ได้ มีแผนผังใหม่ และเมนูไปที่ได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้น
22 ปุ่มต่างๆที่มีอยู่ท้ายหน้าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ (ปุ่มหน้าที่แล้ว ปุ่มไปหน้าสารบัญ และปุ่มไปหน้าถัดไป) ได้ถูกลบทิ้งไป เนื่องจากไม่มีความจำเป็นแล้วตั้งแต่ที่โปรแกรมมีปุ่มและเมนูใหม่ด้านบน ทั้งนี้เพื่อให้การพิมพ์รัฐธรรมนูญออกมาทางกระดาษไม่มีคำด้านล่างที่มาจากชื่อปุ่มมารบกวน
18 มีโปรแกรมติดตั้ง (installer) ใหม่ซึ่งจะสร้างตัวลัดเข้าถึงโปรแกรมให้ได้พร้อมๆกับการติดตั้ง โปรดสังเกตว่าชื่อตัวโปรแกรมให้ดาว์นโหลดเปลี่ยนมาเป็น thai_cons_2540_wh.exe
ปีพุทธศักราช 2541
16 พฤศจิกายน
โปรแกรมพัฒนามาเป็นรุ่นที่ 2.2 โดยสิ่งใหม่ที่สำคัญคือเมนู "ไปที่" ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อไปที่หน้าต่างๆของโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว

17 กันยายน
โปรแกรมได้รับการแก้ไขภายในเล็กน้อยมาเป็นรุ่นที่ 2.1 สิ่งสำคัญที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงคือ  :

  • การเอาข้อความลิขสิทธิ์ออกเมื่อคุณคัดลอก หรือพิมพ์หน้าต่างๆของโปรแกรม
  • เริ่มการใช้การเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อ : เมื่อข้อความในมาตราใดก็ตามของรัฐธรรมนูญมีการอ้างอิงไปถึงอีกมาตราหนึ่ง คลิกบนคำอ้างอิงนั้นเพื่อไปที่มาตราดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ความสามารถนี้ยังใช้ได้เฉพาะในหมวดแรกๆของรัฐธรรมนูญเท่านั้น (เนื่องจากต้องใช้เวลามาก) ผู้จัดทำโปรแกรมคาดว่าในรุ่นที่สามจะมีความสามารถนี้ได้ในทุกมาตรา
  • ดรรชนีได้รับการเพิ่มคำใหม่ (จำนวนเล็กน้อยเท่านั้น ต้องใช้เวลามากเช่นกัน โปรดรอดูรุ่นต่อไป)
6 กรกฎาคม
โปรแกรมได้รับการปรับปรุงมาเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว สิ่งใหม่ที่สำคัญที่ได้รับการบรรจุเข้าไปมีดังนี้ :
  • ดรรชนี (ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โปรดติดตามดูรุ่นต่อไป ถ้าคุณอยากจะได้ข่าวโดยอัตโนมัติ ลองสมัครสมาชิกจดหมายข่าวโดยเขียนอีเมล์มาที่ NOXYZSPAMthanachai.wachiraworakam2(@)laposte.netNOXYZSPAM
  • การค้นหาคำใช้ได้แล้วอย่างสมบูรณ์แบบ (โปรดดูวิธีใช้สำหรับรายละเอียด)
  • ปุ่มควบคุมต่างๆด้านบนของหน้าต่างเป็นภาษาไทย (โปรดดูวิธีใช้สำหรับรายละเอียด)

ยังมีสิ่งใหม่อื่นๆอีกมากมาย โปรดลองสำรวจด้วยตัวคุณเอง

มิถุนายน
รุ่นที่ 1 รัฐธรรมนูญไทยฉบับ Windows 95 ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นครั้งแรก

 

ติดต่อผู้จัดทำโปรแกรม และอนาคตของโปรแกรม

ผมยินดีรับข้อแนะนำหรือติชมใดๆเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ กรุณาติดต่อผมได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ NOXYZSPAMthanachai.wachiraworakam2(@)laposte.netNOXYZSPAM

สำหรับอนาคตของโปรแกรม รัฐธรรมนูญฉบับ Windows 95 รุ่นต่อๆไปจะมีดรรชนีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โปรดติดตามดูได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้

ฝากข้อความในสมุดเยี่ยม

ถ้าคุณไม่ต้องการเขียนอีเมล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ หรือติชมใดๆ คุณสามารถฝากข้อความไว้ให้ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้แทนได้ในสมุดเยี่ยม

แก้ไขครั้งสุดท้าย : 11 ต.ค. 2542

คุณเป็นคนที่ ที่ได้มาชมหน้านี้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2542

(c) 2541-2547 ธนะชัย วชิระวรกรรม สงวนลิขสิทธิ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับแฟ้ม WinHelp (โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งาน)