โปรแกรมรัฐธรรมนูญไทยฉบับ Windows 95


ถ้าคุณอยากได้เงินขณะท่องเว็บ โดยไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่น ให้คลิกที่นี่ (Spedia)

ขอต้อนรับสู่หน้ารับรองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรุ่น WinHelp และรุ่น HTML Help สำหรับ Windows 95 โปรแกรมนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยฉบับใหม่ล่าสุดของปีพ.ศ. 2540

รัฐธรรมนูญฉบับ Windows 95 นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการอ้างอิงเป็นประจำ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ทำงานด้านกฎหมาย ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทุกคุณ

โปรแกรมรัฐธรรมนูญไทยฉบับ Windows 95 มีสองรุ่น สำหรับรายละเอียดของโปรแกรม โปรดคลิกบนรุ่นที่คุณสนใจ :

ความสามารถของโปรแกรมทั้งสองรุ่นใกล้เคียงกัน ปัจจุบัน รุ่น WinHelp มีข้อได้เปรียบอยู่ แต่ในอนาคต รุ่น HTML Help จะมีความสามารถเช่นเดียวกัน ถ้าระบบคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีข้อจำกัดในการใช้รุ่นใดรุ่นหนึ่ง โปรดทดลอง แล้วเลือกใช้รุ่นที่ถูกใจคุณ

ประวัติของเว็บไซต์ และสิ่งใหม่ที่น่าสนใจ
 
ตุลาคม 2547
21 โปรแกรมรัฐธรรมนูญไทยฉบับคอมพิวเตอร์ HTML Help ได้รับการปรับปรุงเป็นรุ่น 3.9 เปลี่ยนอีเมล์ผู้จัดทำโปรแกรม โปรแกรมได้รับการอัพเดท แก้ไขข้อบกพร่องทั่วไป
สิงหาคม 2543
14 โปรแกรมอ่าน HTML Help ของไมโครซอฟท์เปลี่ยนมาเป็นรุ่น 1.32 (ไม่ใช่โปรแกรมรัฐธรรมนูญไทยฉบับ Windows 95 รุ่น HTML Help แต่เป็นโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการใช้โปรแกรมรัฐธรรมนูญไทยฉบับ Windows 95 รุ่น HTML Help) ได้รับการเพิ่มความสามารถในการแสดงแถบสี (highlight) คำที่ค้นหาในผลลัพธ์การค้นหาข้อมูล
มีนาคม 2543
18 โปรแกรมอ่าน HTML Help ของไมโครซอฟท์เปลี่ยนมาเป็นรุ่น 1.3 (ไม่ใช่โปรแกรมรัฐธรรมนูญไทยฉบับ Windows 95 รุ่น HTML Help แต่เป็นโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการใช้โปรแกรมรัฐธรรมนูญไทยฉบับ Windows 95 รุ่น HTML Help)
กันยายน 2542
5 มีตัวติดตั้งโปรแกรมใหม่ ซึ่งทำให้คุณสามารถถอนโปรแกรมออกจากระบบได้โดยผ่านทางแผงควบคุม Add/Remove Programs ความสามารถใหม่นี้มีในโปรแกรมทั้งสองรุ่น (รุ่น WinHelp และรุ่น HTML Help)
สิงหาคม 2542
16 โปรแกรมรุ่น HTML Help เปลี่ยนมาเป็นรุ่นที่ 3.5 คุณลักษณะใหม่ที่สำคัญคือการอ้างอิงถึงมาตรา (คล้ายกับมาตราบริบทของรุ่น WinHelp) และดรรชนี ดูรายละเอียดที่นี่
9 เว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงให้ใช้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
6 ดรรชนีของโปรแกรมรุ่น WinHelp มีคำใหม่ และได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานสะดวกมากขึ้น (ใช้วงเล็บน้อยลง เพิ่มรายการย่อย ฯลฯ)
เมษายน 2542
3 หน้าแบบฟอร์มสำหรับสมัครสมาชิกจดหมายข่าวได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครสมาชิกจดหมายข่าว แต่เพียงอยากจะร่วมออกความเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมร่วมกรอกได้เช่นกัน โดยให้คลิกที่ตัวเลือก ไม่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก ด้านล่างสุดก่อนที่จะกดปุ่ม ส่งข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2542
21 คุณสามารถสมัครสมาชิกจดหมายข่าวของโปรแกรมรัฐธรรมนูญไทยฉบับวินโดวส์ 95 ได้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถ้าคุณสนใจ แบบฟอร์มสำหรับสมัครสมาชิกอยู่ที่นี่
12-13

รุ่น WinHelp ได้รับการปรับปรุงใหม่ (อีกแล้ว) ดังนี้

  • มีการเพิ่มเนื้อหาการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับไขข้อข้องใจหรือปัญหาที่ผู้ใช้โปรแกรมส่วนมากได้ถามเข้ามา
  • เพิ่มแผงเมนูด้านบนหน้าต่างเนื้อหารัฐธรรมนูญให้เป็นภาษาไทย
9 รุ่นที่ 3.5 ของแบบ WinHelp มีการปรับปรุงวิธีใช้โปรแกรมให้ดีขึ้น โดยการแยกหน้าต่างแนะนำโปรแกรม และวิธีใช้ออกมา ทำให้หน้าของรัฐธรรมนูญที่เปิดอยู่ไม่หายไปเมื่อต้องการอ่านวิธีใช้
3 เปลี่ยนรูปแสดงตัวอย่างโปรแกรมรุ่น WinHelp ที่เว็บไซต์นี้ เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงของโปรแกรมรุ่นใหม่
มกราคม 2542
30 โปรแกรมรุ่น WinHelp เปลี่ยนมาเป็นรุ่นที่ 3 สิ่งที่เปลี่ยนไปคือการเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อที่มีอยู่เดิมนั้นถูกแทนที่โดยความสามารถใหม่ของโปรแกรมที่ชื่อว่า "มาตราบริบท" ซึ่งทำให้การใช้รัฐธรรมนูญสะดวกขึ้นมาก โดยเฉพาะเมื่อในมาตราหนึ่ง มีการอ้างอิงไปถึงอีกมาตรา โปรดดูหน้าวิธีใช้ของโปรแกรมสำหรับรายละเอียด นอกจากนี้ วิธีใช้ของรุ่น WinHelp ยังได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยมีการใช้รูปประกอบคำอธิบายเพิ่มขึ้น
28 เว็บไซต์โฉมใหม่ มีข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกรุ่นระหว่าง WinHelp กับ HTML Help ที่ด้านบนหน้านี้
24 ปรับปรุงเว็บไซต์ให้การแสดงผลทั้งใน Internet Explorer และ Netscape เหมือนกัน
18-22 โปรแกรมทั้งสองรุ่นมีตัวติดตั้งใหม่ (installer) ซึ่งมีความสามารถที่จะสร้างตัวลัดให้การเข้าถึงโปรแกรมได้โดยตรงจากเมนูเริ่ม (Start Menu) และเว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงใหม่ มีภาพตัวอย่างโปรแกรมใหม่
ปีพุทธศักราช 2541
5 ธันวาคม
รุ่น HTML Help ได้รับการปรับปรุงมาเป็นรุ่นที่ 3.2 ของโปรแกรม สิ่งใหม่ล่าสุดคือการแทรกที่คั่นหนังสือ (แท็บใหม่ชื่อว่า Favorites) และการใช้การค้นหาคำแบบละเอียด และใช้เงื่อนไขได้ (แท็บ Search)
29 พฤศจิกายน
รุ่น HTML Help ได้รับการพัฒนามาเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว มีคุณลักษณะใหม่คือการค้นหาคำ (Full-text search)

แก้ไขครั้งสุดท้าย : 21 ต.ค. 2547

คุณเป็นคนที่ ที่ได้มาชมหน้านี้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2542

(c) 2541-2547 ธนะชัย วชิระวรกรรม สงวนลิขสิทธิ์ (โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งาน)