โปรแกรมรัฐธรรมนูญไทย
ฉบับ Windows 95 รุ่น HTML Help


ถ้าคุณอยากได้เงินขณะท่องเว็บ โดยไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่น ให้คลิกที่นี่ (Spedia)

สำหรับผู้ที่ต้องการอัพเกรด HTML Help ให้เป็นรุ่น 1.32 โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

เกี่ยวกับโปรแกรม

ขอต้อนรับสู่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ Windows 95 รุ่น HTML Help ผมได้จัดทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยฉบับใหม่ล่าสุด (2540) สำหรับผู้ที่มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกับ Windows 95/98 และอินเทอร์เน็ตเอ็กพลอเรอร์รุ่นที่ 4 ขึ้นไป

รัฐธรรมนูญฉบับ Windows 95 นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการอ้างอิงเป็นประจำ ไม่ว่าคุณจะทำงานด้านกฎหมาย เป็นครู อาจารย์ นักเรียน หรือนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทุกคน

ความต้องการอย่างต่ำสำหรับการใช้งานโปรแกรม
เงื่อนไขการใช้งาน และการแจกจ่ายโปรแกรม

เนื่องจากโปรแกรมนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โปรแกรมรัฐธรรมนูญไทยฉบับวินโดวส์ 95 รุ่น HTML Help จึงเป็นโปรแกรมซึ่งคุณสามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีข้อจำกัดการใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ขอให้คุณทำตามเงื่อนไขการแจกจ่ายโปรแกรมที่ตามมานี้เท่านั้น

คุณสามารถใช้งานและแจกจ่ายโปรแกรมได้โดยไม่จำกัด ตราบใดที่การแจกจ่ายที่ว่าเป็นการแจกจ่ายแบบให้เปล่า โดยไม่มีการเสียเงินใดๆ และในรูปแบบของโปรแกรมที่ทำงานได้ด้วยตัวเอง (Self-executing program)

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการจะช่วยเหลือผู้จัดทำโปรแกรมเล็กน้อยๆในรูปแบบใดก็ตาม โปรดติดต่อมาได้เช่นกันทางอีเมล์ NOXYZSPAMthanachai.wachiraworakam2(@)laposte.netNOXYZSPAM

ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมเป็นของธนะชัย วชิระวรกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับแฟ้ม HTML Help (ไม่ใช่ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ได้อย่างอิสระ)

ผมอนุญาตให้ใครก็ตามเผยแพร่โปรแกรมนี้ได้ตามเงื่อนไขด้านบนนี้ คือตราบใดที่การแจกจ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม การแจกจ่ายกับสื่อที่เป็นของแถมฟรีกับสื่ออีกประเภทหนึ่ง เช่นซีดีรอมที่มากับวารสารคอมพิวเตอร์ ถือเป็นการแจกจ่ายให้เปล่า สำหรับกรณีอื่น โปรดเขียนอีเมล์มาขออนุญาตการเผยแพร่แจกจ่ายกับเจ้าของโปรแกรมก่อนที่ NOXYZSPAMthanachai.wachiraworakam2(@)laposte.netNOXYZSPAM

วิธีใช้

หลังจากที่คุณได้ดาว์นโหลดโปรแกรมไป ให้เปิดโปรแกรมนั้น และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นมา เมื่อการติดตั้งจบลง ให้เรียกใช้โปรแกรมจากปุ่มเมนูเริ่ม (Start) >> Programs แล้วคลิกที่ปุ่ม "วิธีใช้" ที่อยู่บนแถบเครื่องมือด้านบนขวาสุดของหน้าต่าง

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

ถ้าคุณต้องการได้รับจดหมายอีเมล์ที่ส่งข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของโปรแกรม หรือของเว็บไซต์นี้ เช่นเมื่อมีโปรแกรมรุ่นใหม่ออกมา ให้ไปกรอกข้อมูลที่นี่

รูปภาพตัวอย่าง

หน้าต่างตัวอย่าง 1
ภาพที่ 1 : หน้าวิธีใช้

หน้าต่างตัวอย่าง 2
ภาพที่ 2 : หมวด 8 ของรัฐธรรมนูญ

หน้าต่างตัวอย่าง 3
ภาพที่ 3 : การค้นหาคำซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่ของโปรแกรมรุ่นที่ 3

หน้าต่างตัวอย่าง 4
ภาพที่ 4 : การแทรกที่คั่นหนังสือที่มีมาตั้งแต่รุ่นที่ 3.2

ดาว์นโหลด

ก่อนจะทำการดาว์นโหลด โปรดอ่าน และยอมรับข้อตกลงการใช้งานก่อน โปรแกรมเป็นโปรแกรมให้เปล่า แต่ผู้จัดทำต้องการความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาโปรแกรมให้ดีขึ้น ดังนั้น จึงอยากจะขอให้ผู้ที่ดาว์นโหลดโปรแกรมนี้ทุกท่านไปกรอกแบบสอบถามนี้ (คุณไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกจดหมายข่าว) ผู้จัดทำขอแนะนำให้คุณคลิกที่จุดเชื่อมด้านล่างนี้เพื่อดาว์นโหลด จากนั้นจึงค่อยไปกรอกแบบสอบถามระหว่างรอการดาว์นโหลดโปรแกรมนั้น

คลิกที่นี่เพื่อดาว์นโหลดรัฐธรรมนูญไทยฉบับ Windows 95 รุ่น HTML Help (ประมาณ 319 กิโลไบต์)

 

ประวัติ

ตุลาคม 2547
21 โปรแกรมรุ่น 3.9 เปลี่ยนอีเมล์ผู้จัดทำโปรแกรม โปรแกรมได้รับการอัพเดท แก้ไขข้อบกพร่องทั่วไป
มิถุนายน 2544
22 โปรแกรมรุ่น 3.6 มีการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมความสามารถของโปรแกรมดังนี้ :
- ปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงอ้างอิงระหว่างมาตราให้เป็นการเชื่อมโยงแบบธรรมดา เนื่องจากการเชื่อมโยงในระบบเก่า คือการใช้การเปิดการเชื่อมโยงในหน้าต่างใหม่ ไม่ค่อยสะดวกมากในการใช้งาน
- ปรับปรุงรูปแบบของจุดเชื่อมโยง (hyperlink) ในบทต่างๆของตัวรัฐธรรมนูญเพื่อให้การพิมพ์ออกทางกระดาษมีรูปแบบที่เป็นทางการ
- สำหรับโปรแกรมรุ่นนี้เป็นต้นไป ผู้จัดทำวารสารคอมพิวเตอร์ที่แถมซีดีรอมฟรีสามารถเผยแพร่โปรแกรมกับซีดีรอมที่ให้เปล่านั้นได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้จัดทำโปรแกรม
- นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มเติม แก้ไข และปรับปรุงเล็กน้อยที่ไม่จำเป็นต้องบรรยายรายละเอียดในส่วนอื่นๆด้วย
สิงหาคม 2543
14 โปรแกรมแสดง HTML Help ของไมโครซอฟท์ (ไม่ใช่โปรแกรมรัฐธรรมนูญไทยฉบับ Windows 95 รุ่น HTML Help แต่เป็นโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการใช้โปรแกรมรัฐธรรมนูญไทยฉบับ Windows 95 รุ่น HTML Help) ได้ปรับระดับขึ้นมาเป็นรุ่นที่ 1.32 แล้ว
HTML Help รุ่นนี้มีความสามารถใหม่ที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ภาษาไทยคือการใส่แถบสี (highlight) คำไทยหลังจากที่คุณได้ทำการค้นหาคำในแท็บ search ทำให้การใช้งานโปรแกรมรัฐธรรมนูญไทยฉบับ Windows 95 รุ่น HTML Help สะดวกขึ้นมาก (ไมโครซอฟท์ได้ให้ข้อมูลอย่างชัดเจนว่า HTML Help 1.32 ได้เพิ่มการสนับสนุนการใช้ภาษาไทยอย่างเต็มตัว)
สำหรับผู้ที่ดาว์นโหลดโปรแกรมไปก่อนวันที่ 14 ส.ค.นี้ ผมขอแนะนำให้ดาว์นโหลดแฟ้ม hhupd.exe สำหรับอัพเกรด HTML Help รุ่นปัจจุบันของคุณให้เป็นรุ่น 1.32 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุด
มีนาคม 2543
18 โปรแกรมแสดง HTML Help ของไมโครซอฟท์ (ไม่ใช่โปรแกรมรัฐธรรมนูญไทยฉบับ Windows 95 รุ่น HTML Help แต่เป็นโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการใช้โปรแกรมรัฐธรรมนูญไทยฉบับ Windows 95 รุ่น HTML Help) ได้ปรับระดับมาเป็นรุ่นที่ 1.3 แล้ว HTML Help รุ่นนี้มีความสามารถใหม่ที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ภาษาไทยคือความเข้ากันได้กับมาตรฐานยูนิโค๊ต สิ่งที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นที่เห็นได้ชัดอยู่ที่ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ HTML Help ซึ่งจะใช้ฟอนต์ MS Sans Serif ในระบบ Windows รุ่นไทยแทนการใช้ Angsana New ทำให้ส่วนติดต่อผู้ใช้โปรแกรมดูไม่น่าเกลียดเหมือนก่อน
สำหรับผู้ที่ดาว์นโหลดโปรแกรมไปก่อนวันที่ 18 มี.ค.นี้ ผมขอแนะนำให้ดาว์นโหลดแฟ้ม hhupd.exe สำหรับอัพเกรด HTML Help รุ่น 1.2 ของคุณให้เป็นรุ่น 1.3 ปัจจุบัน
กันยายน 2542
5 มีโปรแกรมติดตั้งตัวใหม่ซึ่งทำให้คุณสามารถถอนโปรแกรมออกจากระบบคุณได้ผ่านทางแผงควบคุม Add/Remove Programs
สิงหาคม 2542
16 โปรแกรมรุ่นที่ 3.5 มีคุณลักษณะใหม่ที่สำคัญดังนี้
- รูปแบบของข้อความสะดวกต่อการอ่านแบบออนไลน์มากขึ้น แต่ก็ยังใช้สำหรับพิมพ์ได้อย่างไม่มีปัญหา
- เริ่มการใช้งานดรรชนี
- การอ้างอิงถึงมาตราต่างๆใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
คุณสามารถดูรายละเอียดได้จากวิธีใช้ของโปรแกรม นอกจากนี้ รูปภาพตัวอย่างของโปรแกรมยังได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับรูปแบบใหม่
มกราคม 2542
18 มีโปรแกรมติดตั้ง (installer) ใหม่ซึ่งจะสร้างตัวลัดเข้าถึงโปรแกรมให้ได้พร้อมๆกับการติดตั้ง โปรดสังเกตว่าชื่อตัวโปรแกรมให้ดาว์นโหลดเปลี่ยนมาเป็น thai_cons_2540_hh.exe
ปีพุทธศักราช 2541
5 ธันวาคม
รุ่นที่ 3.2 ของโปรแกรม สิ่งใหม่ล่าสุดคือการแทรกที่คั่นหนังสือ (แท็บใหม่ชื่อว่า Favorites) และการใช้การค้นหาคำแบบละเอียด และใช้เงื่อนไขได้ (แท็บ Search)
29 พฤศจิกายน
โปรแกรมได้รับการพัฒนามาเป็นรุ่นที่ 3.0 มีสิ่งใหม่คือการค้นหาคำทั่วทั้งรัฐธรรมนูญ (Full-text search) เหมือนในรุ่น WinHelp ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องตัวอักษรในแท็บ Search อ่านไม่รู้เรื่อง โปรดปรึกษาวิธีใช้ของโปรแกรมหลังจากที่ได้ดึงแฟ้มไป (โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ Windows 95)
12 ตุลาคม
ปรับปรุงแผนผังให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
13 กันยายน
ปรับปรุง(ภายใน)มาเป็นรุ่นที่ 2.01
14 กรกฎาคม
โปรแกรมได้รับการพัฒนามาเป็นรุ่นที่ 2 ได้รับการปรับปรุงให้ใช้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
มิถุนายน
เปิดตัวรัฐธรรมนูญไทยฉบับ Windows 95 รุ่น HTML Help

 

ติดต่อผู้จัดทำโปรแกรม และอนาคตของโปรแกรม

ผมยินดีรับข้อแนะนำหรือติชมใดๆเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ กรุณาติดต่อผมได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ NOXYZSPAMthanachai.wachiraworakam2(@)laposte.netNOXYZSPAM

สำหรับอนาคตของโปรแกรม รัฐธรรมนูญฉบับ Windows 95 รุ่นต่อๆไปจะมีดรรชนีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และการเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อที่จะส่งคุณไปยังหมวด ส่วน หรือมาตราโดยตรงจากข้อความ โปรดติดตามดูได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้

ฝากข้อความในสมุดเยี่ยม

ถ้าคุณไม่ต้องการเขียนอีเมล์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ หรือติชมใดๆ คุณสามารถฝากข้อความไว้ให้ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้แทนได้ในสมุดเยี่ยม

แก้ไขครั้งสุดท้าย : 21 ต.ค. 2547

คุณเป็นคนที่ ที่ได้มาชมหน้านี้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2542

(c) 2541-2547 ธนะชัย วชิระวรกรรม สงวนลิขสิทธิ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับแฟ้ม HTML Help (โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งาน)