เว็บไซต์การติดตั้งภาษาไทยสำหรับคอมพิวเตอร์


ถ้าคุณอยากได้เงินขณะท่องเว็บ โดยไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่น ให้คลิกที่นี่ (Spedia)

ขอต้อนรับสู่หน้ารับรองเว็บไซต์การติดตั้งภาษาไทยสำหรับคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือและแนะนำผู้ที่ต้องการติดตั้งการสนับสนุนภาษาไทยให้กับคอมพิวเตอร์ของเขา หรือผู้ที่ประสบปัญหาในการทำสิ่งนั้น ไม่ว่าจะสำหรับอ่านเว็บเพจ หรือสิ่งอื่น นอกจากนี้ เว็บไซต์นี้ยังให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้ง Windows 95 สองรุ่นภาษาลงบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันอีกด้วย เว็บ : (มาจากกลุ่มคำเต็มว่า World Wide Web เรียกสั้นๆว่า WWW คำว่า Web) เครือข่ายระดับโลกที่รวบรวมคอมพิวเตอร์ (อินเทอร์เน็ตมาจากคำว่า Internetwork) ซึ่งมีความสามารถเสนอหน้ารับรองเว็บเพจต่างๆ ซึ่งจุดมุ่งหมายต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกหน้าจะมีเหมือนกันคือการใช้ที่อยู่ URL สำหรับการสร้างจุดเชื่อมโยง (ไฮเปอร์ลิงค์)

 

การเข้ารหัส : (Encoding) วิธีที่โปรแกรมสำหรับสร้างหรืออ่านเว็บเพจแปลรหัส ASCII ในหน้านั้นเพื่อให้แสดงในภาษาที่ถูกต้อง
 
การแปลงแฟ้ม : การแลกเปลี่ยนและเปิดแฟ้มระหว่างโปรแกรมประยุกต์ เช่นระหว่าง Microsoft Word กับ Lotus Word Pro หรือระหว่างระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น Macintosh-Windows หรือ Windows-DOS

ผู้ใช้ภาษาไทยที่ไม่มีระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับภาษาไทยมักจะพบกับปัญหาเมื่อเขาต้องการใช้ภาษาไทย ปัญหานี้มีต้นเหตุสองประการ ประการแรกมาจากระบบมาตรฐานการเข้ารหัสของภาษาไทยที่มีอยู่แล้วคือ รหัสมอก. 620 (TIS-620) หรือ ISO-8859-11 แต่ Microsoft (ผู้ผลิตระบบปฏิบัติการ Windows ตระกูลต่างๆ) และ Apple Computer (ผู้ผลิตระบบ Macintosh) ไม่รับปรับปรุงใช้ในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เหล่านั้นอย่างจริงจัง ไม่ทราบด้วยเหตุใด บริษัททั้งสองนี้ได้สร้างการเข้ารหัสภาษาบนระบบปฏิบัติการของเขาเอง หรือทำการดัดแปลงระบบมาตรฐานการเข้ารหัสไทยให้เข้ากับระบบเขา ทำให้การอ่าน หรือสร้างเว็บเพจ หรือแฟ้มอื่นๆที่ใช้ภาษาไทยไม่มีความเป็นมาตรฐาน และทำให้การแลกเปลี่ยนหรือการแปลงแฟ้มระหว่างระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ยุ่งยากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสร้างแฟ้มใน Microsoft Word สำหรับพีซี พอบันทึกไปอ่านบนเครื่องที่ใช้ระบบ Macintosh ถ้าไม่ใช้โปรแกรมช่วยพิเศษ จะอ่านไม่ได้เพราะตัวอักขระไทยกลายเป็นรหัสอ่านไม่รู้เรื่อง ประการที่สองคือความกระตือรือร้นของผู้ผลิตโปรแกรมสำหรับภาษาไทยซึ่งยังมีอยู่น้อยมาก Windows 95/98 ที่เรียกว่ารุ่นภาษาไทยเป็นเพียงแค่รุ่นภาษาอังกฤษอเมริกันที่มีความสามารถภาษาไทยเพิ่มขึ้นเท่านั้น (ทำให้ผมไม่อยากเรียกว่า "รุ่นภาษาไทย" เพราะไม่ใช่ "รุ่นภาษาไทย" จริงๆ แต่เรียก "Thai Edtion" แทน) โปรแกรมใช้ระบบการติดต่อกับผู้ใช้ (GUI) เป็นภาษาไทยก็มีอยู่น้อยมาก แม้ว่า Microsoft จะทำการสนับสนุนการอ่านเว็บเพจภาษาไทยโดยการออกโปรแกรม Internet Explorer (IE) รุ่นสนับสนุนภาษาไทย แต่ปัญหายังคงมีอยู่ เพราะโปรแกรมนี้สนับสนุนเพียงการเข้ารหัส "Windows-874" ของ Microsoft เองเท่านั้น ผู้ใช้ระบบ Macintosh ยังไม่สามารถใช้โปรแกรมใดๆเข้ารหัส Windows-874 นี้ได้ IE4 รับรองการเข้ารหัส ISO-8859-11 เป็นแค่การเข้ารหัสชุดสำรอง (Alias) เท่านั้น (โปรดดูเรื่องมาตรฐานการเข้ารหัสภาษาไทย ISO-8859-11 ได้ที่ Nectec และการเข้ารหัสมอก. 620 (TIS-620) ได้ที่ http://www.thai.net/tis-620/) ปัญหานี้คงยังไม่ยุติง่ายๆ ตราบใดผู้ผลิตระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้งสองยังเห็นแก่ตัว และยังคงพยายามที่จะผลักดันให้การเข้ารหัสของตนเองเป็นมาตรฐาน

เพื่อให้การใช้เว็บไซต์นี้สะดวกมากขึ้น โปรดใช้แถบปุ่มที่อยู่ในกรอบด้านบนสุดของแต่ละหน้าเพื่อยังส่วนต่างๆของเว็บไซต์ที่คุณต้องการ นอกจากแถบปุ่มด้านบน ในด้านล่างสุดของแต่ละหน้า จะมีเมนูให้คุณใช้สำหรับไปที่ต่างของเว็บไซต์เช่นกัน (เมื่อเลือกส่วนที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม "ไปที่นั่น")

นอกจากนี้ ในบางหน้า จะมีกรอบด้านซ้ายของแต่ละหน้าเป็นเมนูย่อยขึ้นมา ซึ่งคุณจะใช้สำหรับไปที่ต่างๆในเว็บเพจที่อยู่ในกรอบด้านขวา

เนื้อหาของหน้าต่างๆของเว็บไซต์โดยย่อมีดังนี้:

ถ้าคุณมีคำถาม คำแนะนำหรือติชม โปรดติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปที่ส่วนบนสุดของหน้านี้

แก้ไขครั้งสุดท้าย : 10 ต.ค. 2542

คุณเป็นคนที่ ที่ได้มาชมหน้านี้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2542