วิธีใช้โปรแกรมสร้าง
ไทยเบราเซอร์รุ่นพิเศษ


17 มี.ค. 2544 : TBCK ได้รับการปรับปรุงให้ใช้สำหรับสร้างไทยเบราเซอร์ 4.8 ได้

ตั้งแต่รุ่น 4.5 เป็นต้นไป คุณสามารถใช้ไทยเบราเซอร์ในการโปรโมทเว็บไซต์ของคุณได้โดยการสร้างไทยเบราเซอร์รุ่นพิเศษ หรือ customized version

ไทยเบราเซอร์รุ่นพิเศษสามารถแสดงสิ่งต่างๆ เหล่านี้

ถ้าคุณสนใจให้ดาว์นโหลดแฟ้มต่อไปนี้ tbck.zip เมื่อดาว์นโหลดเสร็จแล้ว ให้แตกแฟ้ม ZIP แล้วทำตามวิธีใช้ด้านล่างนี้เพื่อสร้างไทยเบราเซอร์รุ่นพิเศษ

เมื่อคุณต้องการสร้างไทยเบราเซอร์รุ่นพิเศษของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. เรียกโปรแกรม TBCK.EXE (ThaiBrowser Customization Kit) (อย่าย้ายที่ตั้งโปรแกรมนี้เด็จขาด)
  2. กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบ (ถ้าคุณกรอกไม่ครบ โปรแกรมจะไม่ทำงาน)
  3. กดปุ่ม ตกลง
  4. สร้างแฟ้มรูปภาพโลโก้เว็บไซต์คุณในรูปแบบรูปภาพบิตแม็ป (BMP file) กว้าง 300 พิกเซล สูง 150 พิกเซล และตั้งชื่อว่า customize_logo (customize_logo.bmp ถ้าใส่ extension ให้แฟ้ม) รูปภาพนี้จะถูกใช้แสดงในหน้าต่างเกี่ยวกับเว็บไซต์คุณในไทยเบราเซอร์
  5. นำแฟ้ม customize_logo.bmp ไปไว้ที่โฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่จะถูกใช้ในการสร้างโปรแกรมติดตั้งไทยเบราเซอร์ (ตามปกติชื่อ tbck) แทนที่แฟ้มเดิมที่มีอยู่แล้ว
  6. เมื่อทำดังนี้เสร็จแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างโปรแกรมติดตั้งไทยเบราเซอร์ได้โดยการเรียกแฟ้ม BEUMIE.BAT
  7. เมื่อเรียกแฟ้ม BEUMIE.BAT แล้ว กดปุ่มใดก็ได้เพื่อให้โปรแกรมสร้างโปรแกรมติดตั้งเริ่มทำงาน หรือกดแป้นพิมพ์ CTRL+C เพื่อออกจากโปรแกรม
  8. เมื่อโปรแกรมสร้างโปรแกรมติดตั้งทำงานเสร็จแล้ว คุณจะพบกับแฟ้มสามแฟ้ม (setup.exe, setup.lst, beumie.cab) ในโฟลเดอร์แม่ของโฟลเดอร์ที่เก็บ BEUMIE.BAT เช่นเมื่อ BEUMIE.BAT อยู่ที่ C:\WINDOWS\DESKTOP\TBCK คุณจะพบแฟ้มทั้งสามที่ C:\WINDOWS\DESKTOP
  9. คุณสามารถเผยแพร่แฟ้มทั้งสามในรูปแบบที่คุณต้องการ (แฟ้ม setup.exe คือแฟ้มที่ใช้สำหรับเรียกโปรแกรมติดตั้ง)

เมื่อผู้ใช้ไทยเบราเซอร์ติดตั้งโปรแกรมรุ่นพิเศษนี้ ชื่อเว็บไซต์คุณจะปรากฏบนแถบชื่อหน้าต่างไทยเบราเซอร์ ในเมนูวิธีใช้ ส่วนโลโก้เว็บไซต์คุณจะสามารถถูกเรียกได้จากเมนูวิธีใช้ คำสั่งเกี่ยวกับ (ชื่อเว็บไซต์ของคุณ)


แก้ไขครั้งสุดท้าย : 17 มี.ค. 2544

© 2542-2547 ธนะชัย วชิระวรกรรม สงวนลิขสิทธ์