ไทยเบราเซอร์ 4.98


ถ้าคุณอยากได้เงินขณะท่องเว็บ โดยไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่น ให้คลิกที่นี่ (Spedia)

12 ต.ค. 2547 (คลิกที่นี่เพื่อดาว์นโหลดเดี๋ยวนี้)

แนะนำโปรแกรม
มีอะไรใหม่ในรุ่นนี้
ความสามารถ
และจุดเด่น
ดาว์นโหลด
ความต้องการ
อย่างต่ำ
ติดต่อผู้จัดทำ
ลิขสิทธิ์
สมุดเยี่ยม
โลโก้ไทยเบราเซอร์

แนะนำโปรแกรม

ไทยเบราเซอร์เป็นโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ซึ่งใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ภาษาไทย ไทยเบราเซอร์ใช้ตัวช่วยแสดงเว็บเพจของ Internet Explorer 4 ขึ้นไปช่วยในการแสดงเว็บเพจ ทำให้แสดงภาษาไทยได้ถูกต้อง ไทยเบราเซอร์มีความสามารถทัดเทียมกับเบราเซอร์ชื่อดังทั่วไป (Internet Explorer, Netscape หรือ Opera) ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเว็บเพจ การช่วยจัดระเบียบรายการเว็บไซต์ การพิมพ์เว็บเพจ การเก็บเว็บเพจลงบนฮาร์ดดิสก์ การแสดงเว็บเพจในหลายหน้าต่าง การท่องอินเทอร์เน็ตออฟไลน์ การจัดรูปแบบหน้าต่างและแถบเครื่องมือตามรสนิยมของคุณ ฯลฯ

นอกจากนี้แล้ว ไทยเบราเซอร์ยังมีความสามารถเฉพาะที่ไม่มีในเว็บเบราเซอร์อื่นใด เช่น การช่วยค้นหาข้อมูลบนเว็บด้วยคำภาษาไทย (ในรุ่นที่ 4 มี ตัววิเศษช่วยหาข้อมูลบนเว็บด้วย) การช่วยเติมที่อยู่เว็บ การห้ามการเปิดหน้าต่างใหม่ที่คุณไม่ต้องการ การช่วยเติมข้อมูลส่วนตัวที่คุณใช้เป็นประจำ การเปิดเว็บไซต์หลายเว็บไซต์โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มโปรแกรม การห้ามการเปิดหน้าต่างเอกเทศโดยอัตโนมัติ ฯลฯ


กลับไปด้านบนสุด

มีอะไรใหม่

สำคัญ

ไทยเบราเซอร์รุ่น 4.98 (15 ต.ค. 2547)

ไทยเบราเซอร์ได้รับการปรับปรุงให้รับรองชุดรูปแบบหรือ Visual themes ของ Windows XP อย่างเต็มที่ แต่ไทยเบราเซอร์ก็ยังคงใช้ได้กับ Windows รุ่นอื่นๆต่อไป
แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานโปรแกรม
การปรับปรุงให้ใช้การตั้งค่าการพิมพ์ และการใช้ตัวอย่างการพิมพ์ใช้ได้ และไม่มีปัญหาอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับผู้ใช้บางท่าน
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ค้นหาต่างๆซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใช้ได้
ปรับปรุงเสถียรภาพการทำงานของโปรแกรมทั่วไป

ไทยเบราเซอร์รุ่น 4.85 (15 ต.ค. 2544)

ปรับปรุงเสถียรภาพการทำงานของโปรแกรมทั่วไป
แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานโปรแกรม
ปรับปรุงแฟ้มวิธีใช้ใหม่ให้อ่านได้สะดวกมากขึ้น

ไทยเบราเซอร์รุ่น 4.8 (17 มี.ค. 2544)

ปรับปรุงเสถียรภาพการทำงานของโปรแกรมทั่วไป โดยการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการทำงานโปรแกรม
ตัววิเศษช่วยค้นหาข้อมูลได้รับการแก้ไขให้ใช้งานได้กับเว็บไซต์ค้นหาต่างๆ (ไม่มีข้อผิดพลาด HTTP 404 อีกต่อไป)
ตัววิเศษช่วยตั้งค่าไทยเบราเซอร์ (เมื่อคุณเปิดใช้งานไทยเบราเซอร์รุ่นใหม่ครั้งแรก) ได้รับการปรับปรุง
วิธีใช้หน้าต่างตัวเลือกได้รับการปรับปรุง

ไทยเบราเซอร์รุ่น 4.7 (8 ส.ค. 2543)

ไทยเบราเซอร์มีตัววิเศษสำหรับตั้งค่าตัวเลือก ทำให้ผู้ใช้มือใหม่เริ่มใช้ไทยเบราเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีใช้โปรแกรมมีดรรชนี้ให้คุณค้นหาเรื่องที่อยากอ่านได้สะดวกขึ้น
หน้าต่างตัวเลือกมีหน้าที่ 3 ทำให้หน้าต่างตัวเลือกเป็นศูนย์รวมการตั้งค่าทั้งหมดของโปรแกรม
ต่อจากนี้ไป คุณสามารถใช้ปุ่ม Enter หลังจากที่กรอกที่อยู่เว็บเสร็จร่วมกับการใช้การช่วยเสนอและช่วยเติมที่อยู่เว็บอัตโนมัติ (AutoComplete) ได้ (การใช้ Ctrl+G ไม่จำเป็นอีกแล้ว)
เพิ่มหน้าต่างเปิดที่อยู่เว็บ... (เมนูแฟ้ม คำสั่งเปิดที่อยู่เว็บ...) ให้มีตัวเลือกมากขึ้น เช่นรายการเว็บไซต์ที่ได้เข้าชม การใช้การช่วยเสนอและช่วยเติมที่อยู่เว็บอัตโนมัติ (AutoComplete) ฯลฯ

ไทยเบราเซอร์รุ่น 4.6 (20 ก.ค. 2543)

เนื่องจาก IE5.5 ได้ออกมาแล้ว ไทยเบราเซอร์ได้เพิ่มความสามารถการดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview) ซึ่งใช้ได้สำหรับผู้มี Internet Explorer 5.5 ขึ้นไปเท่านั้น
ไทยเบราเซอร์ 4.6 จำค่าหน้าต่างลูก เมื่อคุณปิดหน้าต่างลูกสุดท้าย ไทยเบราเซอร์จะจำไว้ว่าคุณได้ใช้หน้าต่างขนาดใด แบบขยายใหญ่หรือเล็ก เพื่อที่คุณจะได้พบกับหน้าต่างใหม่ที่ใช้ค่าเหล่านี้
แก้ปัญหาเมื่อคลิกเรียกโปรแกรมจากแฟ้ม HTML หรือจากทางลัดอินเทอร์เน็ตแล้วรายการเว็บไซต์อัตโนมัติถูกเปิด ต่อจากนี้ไป เว็บไซต์อัตโนมัติจะเปิดตัวก็ต่อเมื่อคุณได้เรียกโปรแกรมเองเท่านั้น (โดยไม่ผ่านการคลิกบน link หรือแฟ้มใดๆ)
เมนูวิธีใช้มีคำสั่งให้คุณเข้าถึงสมุดเยี่ยมโปรแกรม และกระดานกระทู้โปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว
ปรับปรุงการทำงานของปุ่ม (ค้นหาจากคำในช่องที่อยู่เว็บโดยเว็บไซต์ภาษาไทย) หรือ (ค้นหาจากคำในช่องที่อยู่เว็บโดยเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ) ให้ดีขึ้น คุณสามารถกรอกคำในช่องที่อยู่เว็บแล้วเลือกเว็บไซต์ที่ต้องการใช้ทำการค้นหาข้อมูลจากคำเหล่านั้นได้โดยการกดปุ่มสามเหลี่ยมกลับหัวด้านข้างของสองปุ่มนี้
นอกจากนี้ หน้าต่างตัวเลือกให้คุณเลือกได้ว่าคุณต้องการใช้เว็บไซต์ใดเมื่อทำการค้นหาโดยการกดปุ่ม หรือ โดยไม่ต้องผ่านปุ่มสามเหลี่ยมกลับหัวด้านข้างของสองปุ่มนี้
คำสั่งแทรกข้อมูลส่วนตัว (เมนูแก้ไข) จะแสดงข้อมูลที่คุณได้กรอกไว้ด้วยเมื่อคุณเรียกใช้ (หรือเมื่อคุณเรียกใช้ปุ่ม )
ในหน้าต่างบันทึกช่วยจำ มีปุ่มคำสั่งให้คุณสามารถเก็บบันทึกข้อความในแฟ้ม Rich Text Format ได้
หน้าต่างตัวเลือกได้รับการจัดระเบียบใหม่ให้มีสองหน้า ไม่เกะกะ
ไทยเบราเซอร์มีสัญรูป (ไอคอน) ใหม่สำหรับแฟ้มเว็บเพจ และทางลัดอินเทอร์เน็ต ดังนี้

ไทยเบราเซอร์รุ่น 4.5 (1 ก.ค. 2543)

แก้ปัญหาเมื่อคุณคลิกเรียกทางลัดอินเทอร์เน็ตแล้ว ไทยเบราเซอร์ไม่ได้ถูกเรียกใช้งาน ต่อจากนี้ ไม่ว่าคุณจะคลิกบนเว็บเพจ ทางลัดอินเทอร์เน็ต หรือบนจุดเชื่อม (hyperlink) ไทยเบราเซอร์จะเปิดตัวเองขึ้นพร้อมกับเรียกใช้แฟ้มนั้นโดยอัตโนมัติ
มีการเพิ่มเว็บไซต์สำหรับการค้นหาคำภาษาไทยด้วยตัววิเศษช่วยค้นหาข้อมูลบนเว็บ โดยเฉพาะการค้นหาด้วยเว็บไซต์ SiamGuru ทั้งในเมนูค้นหาจากช่องที่อยู่เว็บ และในตัววิเศษ
ปุ่มสร้างหน้าต่างใหม่ได้รับการเพิ่มเติม มีตัวเลือกในเมนูด้านข้างให้เปิดหน้าต่างเปล่า หรือเว็บเพจเดิมในหน้าต่างใหม่
เว็บมาสเตอร์สามารถสร้างไทยเบราเซอร์รุ่นพิเศษ (customized version) ได้ด้วยการใช้ ThaiBrowser Customization Kit (TBCK)

ไทยเบราเซอร์รุ่น 4.4 (17 มิ.ย. 2543)

รุ่น 4.4.1 แก้ปัญหาการเปิดหน้าต่างใหม่แล้วไทยเบราเซอร์เรียกแฟ้มเว็บเพจเดิมอีก
การกำหนดให้ไทยเบราเซอร์เป็นเว็บเบราเซอร์หลัก คุณสามารถเปิดเว็บเพจจาก Windows Explorer หรือจาก Desktop ได้ในไทยเบราเซอร์โดยตรง!
รายการเว็บไซต์ในตัววิเศษช่วยค้นหาข้อมูลบนเว็บได้รับการเพิ่มเติม

ไทยเบราเซอร์รุ่น 4.3 (10 มิ.ย. 2543)

โปรแกรมสามารถช่วยคุณตรวจสอบเว็บไซต์ที่มักจะเปิดหน้าต่างเอกเทศขึ้นมาโดยไม่ขออนุญาตกับคุณก่อนด้วยความสามารถการห้ามการเปิดหน้าต่างเอกเทศโดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยคุณตรวจดูเว็บไซต์ที่ต้องได้รับการห้ามการเปิดหน้าต่างใหม่โดยอัตโนมัติ เช่น Tripod.com ได้ถึง 10 เว็บไซต์ คุณสามารถระบุชื่อเว็บไซต์เหล่านี้ หรือกดปุ่มข้อมูลตัวอย่างเพื่อให้โปรแกรมช่วยเติมชื่อเว็บไซต์ที่มักใช้การเปิดหน้าต่างเอกเทศ
เมนูนี่คืออะไร (เหมือนกับคำสั่ง What's this help?) คุณสามารถคลิกเมาส์ด้วยปุ่มขวาบนองค์ประกอบของหน้าต่างแล้วเลือกคำสั่งนี่คืออะไร เพื่อให้ไทยเบราเซอร์อธิบายว่าองค์ประกอบของหน้าต่างนั้นมีไว้สำหรับทำอะไร คุณสามารถใช้ปุ่ม ? บนด้านขวาสุดของหน้าต่างตามเดิมได้เช่นกัน
ตัววิเศษช่วยค้นหาข้อมูลบนเว็บมีตัวเลือกใหม่ๆให้คุณทำรูปแบบเว็บเพจที่จะใช้แสดงผลลัพธ์การค้นหาข้อมูล เช่นการเลือกฟอนต์ ขนาดฟอนต์ และชุดรูปแบบสี
ตัววิเศษช่วยค้นหาข้อมูลบนเว็บสามารถค้นหาข้อมูลภาษาอังกฤษได้ถึง 20 เว็บไซต์
คุณสามารถกำหนดค่ามากที่สุดของจำนวนรายการเว็บไซต์ในช่องที่อยู่เว็บได้ในหน้าต่างตัวเลือก (จาก 100 ถึง 400)
ปัญหาชื่อเว็บไซต์ซ้ำกันในช่องกรอกที่อยู่เว็บได้รับการแก้ไข
คุณสามารถเรียกอ่านคำถามยอดนิยมฉบับออนไลน์ (online FAQ) ได้จากเมนูวิธีใช้
รายการคลังเว็บไซต์ได้รับการเพิ่มเติมและแก้ไขข้อผิดพลาด
เมนูคลังเว็บไซต์จะปรากฏแม้ว่าไม่มีหน้าต่างใดเปิดอยู่
แก้ไขปัญหาเล็กน้อย (bugs) อื่นๆ

ไทยเบราเซอร์รุ่น 4.1 (30 พ.ค. 2543)

ตัวเลือกการนำหน้าต่างมาด้านบนสุด
ตัววิเศษช่วยค้นหาข้อมูลได้รับการปรับปรุงใหม่ มีเว็บไซต์ใหม่ ทำให้คุณค้นหาข้อมูลได้มากขึ้น
โปรแกรมสามารถตรวจสอบได้ว่ามีโปรแกรมไทยเบราเซอร์รุ่นใหม่หรือไม่
เว็บไซต์ไทยใหม่ๆในเมนูคลังเว็บไซต์
เว็บไซต์ในช่องทีอยู่เว็บจะไม่แสดง "http://" อีกต่อไปแล้ว ทำให้การค้นหาเว็บไซต์ที่ได้เข้าชมมาแล้วสะดวกมากขึ้น
การยืนยันการออกจากโปรแกรม พร้อมกับตัวเลือก
แก้ไขปัญหาเล็กน้อย (bugs) อื่นๆ

ไทยเบราเซอร์รุ่น 4.0 (20 พ.ค. 2543)

ไทยเบราเซอร์รุ่น 4 : โปรแกรมได้รับการดีไซน์ใหม่ รูปลักษณะโปรแกรมใหม่ ให้คุณปรับปต่งหน้าต่าง และเครื่องมือโปรแกรมได้ตามสะดวก และตามรสนิยมของคุณ ไทยเบราเซอร์รุ่นนี้ใช้การทำงานแบบหลายหน้าต่าง (MDI) ความสามารถเดิมๆที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นได้ถูกลบทิ้งไป ทำให้โปรแกรมทำงานเร็วขึ้นกว่าเดิมกว่า 50%
รหัสโปรแกรมได้รับการเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด ทำให้โปรแกรมทำงานเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น กินทรัพยากรเครื่อง และ RAM น้อยลง
ตามคำเรียกร้อง ไทยเบราเซอร์ใช้ความสามารถในการเสนอและช่วยที่อยู่เว็บอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า AutoComplete สำหรับผู้ใช้ Internet Explorer 5 ความสามารถนี้ใช้ได้ทั้งในหน้าต่างหลักของโปรแกรม (ช่องที่อยู่เว็บ) และในหน้าต่างอื่นๆที่มีช่องให้กรอกที่อยู่เว็บ
ตัววิเศษช่วยค้นหาข้อมูล (เมนูค้นหาข้อมูล) โปรแกรมสามารถช่วยคุณหาข้อมูลเดียวกันได้บนเว็บไซต์ที่คุณได้เลือกไว้ ตัววิเศษนี้มีประโยชน์มากสำหรับการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งในเวลาเดียวกัน
ข้อมูลส่วนตัว ช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มต่างๆบนเว็บ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลเดียวกันซ้ำหลายครั้ง
วิธีใช้ ได้รับการเพิ่มเติม มากมาย รวมถึงวิธีใช้บริบทด้วย ในหนาต่างบางหน้าต่างของไทยเบราเซอร์ ถ้าคุณเห็นปุ่มรูป ? ให้คลิกที่นั่น และคลิกบนส่วนประกอบของหน้าต่างที่คุณอยากทราบว่ามีไว้ทำอะไร
ปุ่มถอยกลับใหม่ซึ่งมีความสามารถในการสร้างรายการเว็บไซต์ ที่เพิ่งเข้าชมให้ด้วย
แถบสถานะของโปรแกรมได้รับการปรับปรุงให้แสดงสถานะการท่องอินเทอร์เน็ตออฟไลน์ และสถานะการห้ามการเปิดหน้าต่างเอกเทศ พร้อมทั้งให้คุณเข้าถึงหน้าต่างต่างๆของโปรแกรมได้จากปุ่มหน้าต่าง นอกจากนี้แถบแสดงความคืบหน้าการดึงข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้ลงมาอยู่ในแถบสถานะด้วย และให้ปรากฎตัวขึ้นเฉพาะเมื่อมีการดึงข้อมูลเท่านั้น
เมนูคลังเว็บไซต์ ได้รับการเพิ่มเติมเพื่อให้เสนอเว็บไซต์สำหรับเริ่มต้นการเซิร์ฟบนเว็บ ("เว็บไซต์ท่า") ที่มีประโยชน์ และที่สำคัญที่สุด
และความสามารถอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน
สำหรับประวัติของไทยเบราเซอร์ก่อนรุ่น 4 ให้ไปที่นี่

กลับไปด้านบนสุด

ความสามารถ และจุดเด่นของไทยเบราเซอร์

ไทยเบราเซอร์ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User interface) ภาษาไทย ทำให้การใช้งานโปรแกรมสะดวกมากขึ้นสำหรับผู้ท่องเว็บไทยทุกคน
ไทยเบราเซอร์มีความสามารถเทียบเท่ากับความสามารถของเบราเซอร์ที่สำคัญทั่วไป ไทยเบราเซอร์สามารถพิมพ์เว็บเพจ เปิดแฟ้มเว็บเพจ ช่วยจัดระเบียบทางลัดอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
ไทยเบราเซอร์แสดงเว็บเพจภาษาไทยได้ถูกต้อง ไทยเบราเซอร์ใช้ตัวช่วยแสดงเว็บเพจของ Internet Explorer ซึ่งสามารถตัดคำภาษาไทย และจัดตำแหน่งสระและวรรณยุกต์ในภาษาไทยได้ถูกต้อง
ไทยเบราเซอร์ช่วยคุณหาข้อมูลภาษาไทยได้โดยตรงจากช่องที่อยู่เว็บ และจากตัววิเศษช่วยค้นหาข้อมูลบนเว็บ
ไทยเบราเซอร์มากับวิธีใช้โปรแกรม และวิธีใช้บริบท ทำให้การเริ่มใช้โปรแกรมไม่มีอุปสรรคใดๆ
และความสามารถอื่นๆอีกมากมายที่มีเฉพาะในไทยเบราเซอร์ และที่คุณสามารถสำรวจได้ด้วยตัวคุณเอง

กลับไปด้านบนสุด

ดาว์นโหลดโปรแกรมรุ่นล่าสุด

beumie.exe (1.23 เมกะไบต์) อย่าลืมว่าคุณต้องมีแฟ้ม runtime ของ Visual Basic 6 (ดาว์นโหลดโปรแกรมติดตั้งได้ที่นี่)


กลับไปด้านบนสุด

ความต้องการอย่างต่ำสำหรับใช้งานโปรแกรม

ระบบ Windows 95 Thai Edition หรือ Windows 98 Thai Edition
หรือ Windows 2000 หรือ Windows XP ที่ตั้งภาษาไทยไว้เป็น Locale หลัก
เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ประมาณ 6 เมกะไบต์ (ทั้งสำหรับตัวโปรแกรม และแฟ้มโปรแกรมเสริม ActiveX [ocx] ที่จะได้รับการติดตั้งในโฟลเดอร์ระบบ (Windows\System)ของ Windows)
คุณต้องมีโปรแกรม Internet Explorer รุ่นที่ 4 ขึ้นไป (ถ้าคุณต้องการใช้การเสนอที่อยู่เว็บโดยอัตโนมัติ คุณต้องใช้ IE5) ติดตั้งอยู่ในระบบของคุณ ถ้าระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคุณคือ Windows 98 คุณมี Internet Explorer 4 อยู่แล้ว
ถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้กดปุ่มนี้เพื่อตรวจสอบว่าเบราเซอร์ที่คุณใช้อ่านเว็บเพจปัจจุบันอยู่อนุญาตให้คุณใช้ไทยเบราเซอร์ได้หรือไม่
แฟ้ม runtime ของ Visual Basic 6 (ขนาดประมาณ 1 เมกะไบต์)

กลับไปด้านบนสุด

ติดต่อผู้จัดทำโปรแกรม

คุณสามารถติดต่อผู้จัดทำโปรแกรมได้ที่นี่ ไม่ว่าจะรายงานปัญหาการใช้งานโปรแกรม สอบถามเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรม หรือเรื่องอื่นๆ ส่วนเว็บไซต์ของโปรแกรมนั้นอยู่ที่ http://beum.free.fr/


กลับไปด้านบนสุด

ลิขสิทธิ์โปรแกรม

ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมไทยเบราเซอร์เป็นของธนะชัย วชิระวรกรรม แต่โปรแกรมสามารถได้รับการแจกจ่ายฟรีได้ในรูปแบบของโปรแกรมติดตั้ง โปรดอ่านรายละเอียดการแจกจ่ายโปรแกรมได้ในวิธีใช้โปรแกรม


กลับไปด้านบนสุด

สมุดเยี่ยม

ถ้าคุณไม่อยากเขียนอีเมล์ถึงผู้จัดทำโปรแกรมไทยเบราเซอร์ คุณสามารถฝากข้อความในสมุดเยี่ยมแทนได้ (ขอบคุณเว็บไซต์ Thaimisc ที่ได้เอื้อเฟื้อสมุดเยี่ยมมา ณ ที่นี้ด้วย)


กลับไปด้านบนสุด

แสดงโลโก้ไทยเบราเซอร์ในเว็บเพจของคุณ

ถ้าคุณต้องการช่วยเผยแพร่โปรแกรมไทยเบราเซอร์และไทยเบราเซอร์ไลท์ในเว็บเพจหรือเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถแสดงโลโก้ของโปรแกรมไทยเบราเซอร์ได้โดยใช้รหัส HTML ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ในเว็บเพจของคุณ (รหัสนี้จะทำให้เบราเซอร์ของผู้อ่านเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อไปที่หน้ารับรองไทยเบราเซอร์ ทำให้หน้าเว็บเพจของคุณคงเปิดอยู่ต่อไป)

<a href="http://beum.free.fr/" target="_blank"><img src="http://beum.free.fr/thai/imageth/beumie_logo.gif" width="110" height="83"></a>


กลับไปหน้ารับรองเว็บไซต์

แก้ไขครั้งสุดท้าย : 12 ต.ค. 2547

คุณเป็นคนที่ ที่ได้มาชมหน้านี้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 2542

© 2542-2547 ธนะชัย วชิระวรกรรม สงวนลิขสิทธิ์ (โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งาน)