รูปภาพตัวอย่าง
โปรแกรมไทยเบราเซอร์ 4.6


หน้าต่างหลักโปรแกรม

การห้ามเปิดหน้าต่างเอกเทศโดยอัตโนมัติ

หน้าต่างตัววิเศษช่วยค้นหาข้อมูลบนเว็บ

การนำข้อมูลส่วนตัวกลับมาใช้ใหม่

เว็บไซต์อัตโนมัติ

เมนูช่วยเติมที่อยู่เว็บ"ปรับตัว"ให้เข้ากับคำที่พิมพ์ในช่องที่อยู่เว็บ 

ตัวอย่างการช่วยเติมที่อยู่เว็บ

ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลโดยช่องที่อยู่เว็บ

เมนูค้นหาข้อมูลโดยช่องที่อยู่เว็บ (ไทย)

เมนูค้นหาข้อมูลโดยช่องที่อยู่เว็บ (อังกฤษ)

หน้าต่างบันทึกช่วยจำ

หน้าต่างตัวเลือกของโปรแกรม


คลิกที่นี่เพื่อกลับไปที่ส่วนบนสุดของหน้านี้

แก้ไขครั้งสุดท้าย : 20 ก.ค. 2543

คุณเป็นคนที่ ที่ได้มาชมหน้านี้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 2542

© 2542-2547 ธนะชัย วชิระวรกรรม สงวนลิขสิทธิ์ (โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งาน)