การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และคำถามยอดนิยม
เกี่ยวกับการติดตั้งไทยเบราเซอร์ถ้าใช้โปรแกรมของ Spedia หรือ AllAdvantage เพื่อหารายได้เมื่อท่องอินเทอร์เน็ต จะให้โปรแกรมเหล่านี้รู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังท่องอินเทอร์เน็ตเมื่อใช้ไทยเบราเซอร์

ทำได้ครับ ถ้าคุณใช้ ThaiBrowser Customization Kit (TBCK) หรือถ้าไม่ต้องการใช้ TBCK ให้ดาว์นโหลดแฟ้มของหน่วยบันทึก (Registry) นี้ไปใช้

เมื่อทำดังนี้แล้ว โปรแกรมทั้งสองจะใช้งานได้ โดยจะบันทึกเวลาที่เราท่องเน็ตด้วยไทยเบราเซอร์เสมือนกับว่าเราใช้ Internet Explorer ในการท่องเว็บ

กลับไปที่รายการคำถาม


เมื่อได้กำหนดให้ไทยเบราเซอร์เป็นเว็บเบราเซอร์หลักแล้ว จะให้เว็บเบราเซอร์เดิมกลับมาเป็นเว็บเบราเซอร์หลักได้อย่างไร

ตามปกติแล้ว เว็บเบราเซอร์แต่ละค่ายมักจะตรวจสอบเมื่อเริ่มโปรแกรมเสมอว่าคุณต้องการให้ตัวเว็บเบราเซอร์ยี่ห้อนั้นเป็นเว็บเบราเซอร์หลักหรือไม่ เพราะฉะนั้น ถ้าคุณต้องการกลับไปใช้เว็บเบราเซอร์นั้น คุณก็เพียงแต่เรียกโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ที่ต้องการแล้วก็ตอบไปว่าคุณต้องการให้โปรแกรมนั้นเป็นเว็บเบราเซอร์หลักของคุณ

ตัวอย่างสำหรับ Internet Explorer 5

ใน Internet Explorer 5 ถ้าคุณเคยได้เลือกไว้ว่าไม่ต้องให้โปรแกรมตรวจสอบว่าเป็นเว็บเบราเซอร์หลักหรือไม่เมื่อเริ่มโปรแกรม คุณต้องเข้าไปที่ Internet Options control panel (แผงตั้งค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งคุณสามารถเรียกได้จากเมนูเครื่องมือในไทยเบราเซอร์) แล้วคลิกตัวเลือก Internet Explorer should check to see whether it is the default browser (Internet Explorer ต้องตรวจดูว่าตัวเองเป็นเว็บเบราเซอร์หลักหรือไม่) ดังรูปประกอบนี้

ถ้าภายหลัง คุณเปลี่ยนใจ และอยากให้ไทยเบราเซอร์กลับมาเป็นเว็บเบราเซอร์หลักตามเดิม ให้เลือกคำสั่งกำหนดให้ไทยเบราเซอร์เป็นเว็บเบราเซอร์หลักจากเมนูเครื่องมือ หรือคลิกปุ่มชื่อเดียวกันในหน้าต่างตัวเลือกของไทยเบราเซอร์

กลับไปที่รายการคำถาม


ทำอย่างไรไทยเบราเซอร์ถึงจะตัดคำไทยในหน้าต่างบันทึกช่วยจำ

เนื่องจากไทยเบราเซอร์เรียกความสามารถการใช้แฟ้มรูปแบบ RTF (Rich Text Edit) ของระบบปฏิบัติการ Windows 95/98 (Windows 2000 และ Windows XP ไม่มีปัญหานี้ เพราะภาษาไทยได้รับการบรรจุเป็นภาษามาตรฐาน) คุณต้องติดตั้งแฟ้ม riched32.dll ที่มากับ Windows Thai edition ถึงจะใช้การตัดคำภาษาไทยในหน้าต่างบันทึกช่วยจำของไทยเบราเซอร์ได้

ถ้าคุณไม่มีแฟ้มนี้ ให้ดาว์นโหลดโปรแกรมติดตั้งนี้ (ขนาดประมาณ 170 KB)

กลับไปที่รายการคำถาม


เมื่อติดตั้งไทยเบราเซอร์ โปรแกรม Netscape Communicator หรือเว็บเบราเซอร์อื่นๆจะได้รับผลกระทบอะไรหรือไม่ อย่างไร

โปรแกรมติดตั้งและลบไทยเบราเซอร์จะไม่แตะต้องแฟ้มใดๆบนดิสก์ของคุณ รวมถึงแฟ้มของ Netscape Communicator หรือเว็บเบราเซอร์อื่นๆ เพราะฉะนั้นการติดตั้งไทยเบราเซอร์จะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นกับโปรแกรมที่คุณมีอยู่แล้ว

กลับไปที่รายการคำถาม


ปัญหาของผู้ใช้โปรแกรม Outlook 2000 กับการระบุโปรแกรมอีเมล์ (เมนูเครื่องมือ>>ตัวเลือก แท็บแก้ไข)

สำหรับผู้ใช้ Outlook 2000 เมื่อคุณกดปุ่มเลือก ในแท็บแก้ไขของหน้าต่างตัวเลือก โปรแกรมจะเสนอโฟลเดอร์ Programs ของเมนู Start ให้ ถ้าคุณเลือกโปรแกรม Microsoft Outlook จากรายการนั้น แล้วเลือกคำสั่งเปิดโปรแกรมอีเมล์ จากเมนูตัวเลือก ไทยเบราเซอร์จะไม่ทำอะไร พฤติกรรมนี้เป็นสิ่งปกติ เนื่องจาก Microsoft ใช้วิธีใหม่ในการสร้างทางลัดโปรแกรม (shortcut) สำหรับโปรแกรมชุด Microsoft Office 2000

วิธีแก้ปัญหานี้ คือให้คุณไปเลือกที่ตัวโปรแกรม Microsoft Outlook 2000 ตัวจริง (แฟ้ม exe ไม่ใช่แฟ้มทางลัด หรือ shortcut) ตามปกติแล้ว ตัวโปรแกรมจะอยู่ที่ C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OUTLOOK.EXE ถ้า C คือดิสก์หลักที่คุณใช้สำหรับการติดตั้ง Microsoft Office

ปัญหานี้จะไม่เกิดกับโปรแกรม Outlook รุ่นก่อนหน้า (97 หรือ 98) และไม่เกี่ยวกับโปรแกรมรุ่นน้องของ Outlook คือ Outlook Express

กลับไปที่รายการคำถาม


การลบไทยเบราเซอร์ออกจากระบบของคุณ

ให้ไปที่แผงตั้งค่า (control panel) Add/Remove Programs เลือกไทยเบราเซอร์ในรายการแล้วกดปุ่ม Add/Remove... จากนั้นให้ทำตามวิธีใช้ทางจอ

กลับไปที่รายการคำถาม


การแสดงแผงคลังเว็บไซต์ของ ThaiBrowser นั้นมีประโยชน์อย่างไร

การทำให้ไทยเบราเซอร์แสดงรายการทางลัดอินเทอร์เน็ตเพื่อให้คุณคลิกบนชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการชมโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม เมื่อคุณคลิกบนชื่อเว็บไซต์แล้ว เว็บไซต์นั้นจะปรากฏขึ้นในหน้าต่างของโปรแกรมด้านขวาของแผงคลังเว็บไซต์

กลับไปที่รายการคำถาม


ไทยเบราเซอร์เป็น plug-in หรือโปรแกรม

ไทยเบราเซอร์เป็น "โปรแกรม" คือแฟ้มที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่ plug-in ที่เป็นเพียงโปรแกรมที่มาเสริมการใช้งานของโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่ง

ไทยเบราเซอร์ถูกสร้างด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ Visual Basic นอกจากนี้ ไทยเบราเซอร์ใช้ Internet Explorer ช่วยแสดงเว็บเพจ

กลับไปที่รายการคำถาม


โปรแกรม Thai Browser และ Netscape มีข้อแตกต่างกันอย่างไร ข้อดีข้อเสียของโปรแกรมคืออะไร

ไทยเบราเซอร์ออกจะทำงานคล้าย Internet Explorer (IE) เพราะใช้ตัวแสดงเว็บเพจของเขาช่วย แต่มีข้อดีกว่า IE & Netscape ดังนี้ :

กลับไปที่รายการคำถาม


ทำไมถึงใช้เมาส์ที่มีล้อสำหรับเลื่อนหน้าต่างขึ้นลง (wheel-scrolling mouse) ในไทยเบราเซอร์ไม่ได้

ที่จริงแล้วคุณสามารถใช้เมาส์ประเภทนี้ในไทยเบราเซอร์ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ เพียงแต่ว่า ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการหมุนล้อของเมาส์แบบนี้ คุณต้องคลิกที่ว่างที่ใดที่หนึ่งในส่วนเว็บเบราเซอร์ก่อน วิธีที่ง่ายที่สุดคือการคลิกบนตัวล้อเอง ก่อนที่จะเริ่มหมุนเพื่อทำการเลื่อนหน้าต่าง (scrolling)

กลับไปที่รายการคำถาม


เมื่อสั่งให้ไทยเบราเซอร์แสดงแผงคลังเว็บไซต์ (เมนูคลังเว็บไซต์) ทำไมไทยเบราเซอร์ใช้เวลาทำงานผิดปกติ ไทยเบราเซอร์ส่งข้อมูลจากดิสก์ของผู้ใช้ไปที่อื่นหรือไม่

เรื่องนี้สำคัญมาก ผมขอรับรองว่าไทยเบราเซอร์ไม่เคยมีนโยบายล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โปรแกรมในจุดประสงค์ใดก็ตาม ข้อมูลที่คุณกำหนดให้ไทยเบราเซอร์ (หน้าต่างตัวเลือก) ถูกเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณเท่านั้น และไม่เคยถูกส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ใดทั้งสิ้น

สำหรับแผงคลังเว็บไซต์ ที่ต้องใช้เวลานาน ก็เนื่องจากว่าโปรแกรมต้องไปดูในโฟลเดอร์ c:\windows\favorites ดูว่าคุณมีทางลัดอินเทอร์เน็ตใดอยู่บ้าง แล้วจึงทำการสร้างรายการขึ้นมาในแผงคลังเว็บไซต์ของไทยเบราเซอร์ ยิ่งคุณมีทางลัดอินเทอร์เน็ตมาก ยิ่งไทยเบราเซอร์ต้องใช้เวลามากสำหรับแสดงแผงคลังเว็บไซต์

กลับไปที่รายการคำถาม


โปรแกรมชื่อ "ไทบราวเซอร์" มีความเกี่ยวข้องกับโปรแกรมไทยเบราเซอร์หรือไม่ อย่างไร

โปรแกรมไทยเบราเซอร์ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับโปรแกรม "ไทบราวเซอร์" ผมเข้าใจว่าผู้จัดทำโปรแกรมนี้คงจะพยายามทำให้ผู้ใช้โปรแกรม หรือผู้สนใจในโปรแกรมสับสนโดยหวังพึ่งความที่ว่าไทยเบราเซอร์เป็นโปรแกรมซึ่งคนทั่วไปรู้จักกันดีแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมทั้งสองมีความสามารถคนละระดับกัน "ไทบราวเซอร์" เพียงแต่เป็นตัวเบราเซอร์เล็กๆที่ไม่มีความสามารถใดๆนอกจากเปิดและปิดเว็บเพจ ส่วนไทยเบราเซอร์ที่คุณใช้อยู่มีความสามารถมากมายดังที่คุณได้เห็นแล้ว

กลับไปที่รายการคำถาม


เว็บไซต์ www.thaibrowser.com มีความเกี่ยวข้องกับโปรแกรมไทยเบราเซอร์หรือไม่ อย่างไร

เว็บไซต์ www.thaibrowser.com ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับโปรแกรมไทยเบราเซอร์


สารบัญการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น | อ่านรายการคำถามออนไลน์ (มีข้อมูลล่าสุด) | กลับไปที่รายการคำถาม หน้าสารบัญ