แนะนำไทยเบราเซอร์


ไทยเบราเซอร์เป็นโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ซึ่งใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ภาษาไทย ไทยเบราเซอร์ใช้ตัวช่วยแสดงเว็บเพจของ Internet Explorer 4 ขึ้นไปช่วยในการแสดงเว็บเพจ ทำให้แสดงภาษาไทยได้ถูกต้อง ไทยเบราเซอร์มีความสามารถทัดเทียมกับเบราเซอร์ชื่อดังทั่วไป (Internet Explorer, Netscape หรือ Opera) ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเว็บเพจ การช่วยจัดระเบียบรายการเว็บไซต์ การพิมพ์เว็บเพจ การเก็บเว็บเพจลงบนฮาร์ดดิสก์ การแสดงเว็บเพจในหลายหน้าต่าง การท่องอินเทอร์เน็ตออฟไลน์ การจัดรูปแบบหน้าต่างและแถบเครื่องมือตามรสนิยมของคุณ ฯลฯ

นอกจากนี้แล้ว ไทยเบราเซอร์ยังมีความสามารถเฉพาะที่ไม่มีในเว็บเบราเซอร์อื่นใด เช่น การช่วยค้นหาข้อมูลบนเว็บด้วยคำภาษาไทย (ในรุ่นที่ 4 มี ตัววิเศษช่วยหาข้อมูลบนเว็บด้วย) การช่วยเติมที่อยู่เว็บ การห้ามการเปิดหน้าต่างใหม่ที่คุณไม่ต้องการ การช่วยเติมข้อมูลส่วนตัวที่คุณใช้เป็นประจำ การเปิดเว็บไซต์หลายเว็บไซต์โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มโปรแกรม ฯลฯ

ดังนี้ ไทยเบราเซอร์จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ท่องอินเทอร์เน็ตภาษาไทยทุกคน การเริ่มใช้ไทยเบราเซอร์เป็นสิ่งไม่ยาก แต่ถ้าคุณยังไม่คุ้นเคยกับการทำงานของเว็บเบราเซอร์ ให้คลิกที่นี่เพื่ออ่านหน้าเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม

หากคุณเป็นผู้ใช้ไทยเบราเซอร์รุ่นก่อนหน้านี้แล้ว และต้องการทราบว่ามีอะไรใหม่ในโปรแกรมรุ่นนี้บ้าง ให้คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับไทยเบราเซอร์รุ่นนี้


หน้าสารบัญ