ตัววิเศษตั้งค่าไทยเบราเซอร์ครั้งแรก


เมื่อคุณเปิดไทยเบราเซอร์ครั้งแรก ไทยเบราเซอร์ยังอาจจะทำงานไม่ได้ตามที่คุณต้องการทั้งหมดเพราะคุณยังไม่ได้กำหนดค่าต่างๆ ให้ไทยเบราเซอร์รู้ว่าคุณต้องการให้ไทยเบราเซอร์ทำงานแบบใด การตั้งค่าเหล่านี้ทำได้ในหน้าต่างตัวเลือกไทยเบราเซอร์ (เมนูเครื่องมือ) การตั้งค่านี้อาจจะทำได้ไม่สะดวกนักสำหรับผู้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ หรือผู้เริ่มใช้โปรแกรม

ด้วยเหตุนี้ ความสามารถในการเสนอตัววิเศษตั้งค่าไทยเบราเซอร์จึงได้รับการเพิ่มเติมให้กับโปรแกรมไทยเบราเซอร์รุ่น 4.7 ขึ้นไป เมื่อคุณเปิดโปรแกรมรุ่นใหม่ครั้งแรก ไทยเบราเซอร์จะเปิดตัววิเศษตั้งค่าไทยเบราเซอร์ให้คุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะไม่เปิดตัววิเศษตั้งค่าไทยเบราเซอร์อีกในครั้งต่อๆไปที่คุณใช้โปรแกรมรุ่นเดิม

ถ้าคุณต้องการใช้ตัววิเศษตั้งค่าไทยเบราเซอร์อีกในภายหลัง ให้เลือกคำสั่งตัววิเศษตั้งค่าไทยเบราเซอร์จากเมนูเครื่องมือ

สำหรับการใช้งานตัววิเศษตั้งค่าไทยเบราเซอร์นั้น ให้คุณทำตามคำแนะนำทางจอ โปรแกรมจะแนะนำคุณตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้

อย่าลืมว่าปุ่มเครื่องหมายคำถาม (?) ด้านขวาของแถบชื่อมีประโยชน์และช่วยอธิบายให้คุณรู้ว่าองค์ประกอบต่างๆของหน้าต่างมีไว้ทำอะไร โดยเมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม ? แล้ว เคอร์เซอร์ของเมาส์คุณจะเปลี่ยนไป (มีรูปเครื่องหมายคำถามขึ้นมา) จากนั้นให้คลิกบนองค์ประกอบของหน้าต่างที่คุณต้องการรับคำอธิบาย นอกจากปุ่ม ? แล้ว คุณสามารถคลิกขวาบนองค์ประกอบของหน้าต่างแล้วเรียกคำสั่งนี่คืออะไรได้เช่นกัน


กลับไปด้านบนสุดของหน้า หน้าสารบัญ