เงื่อนไขการใช้งานและการแจกจ่ายโปรแกรมมีอะไรใหม่ในการใช้งานและแจกจ่ายโปรแกรม

เงื่อนไขการใช้งานโปรแกรม

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมให้เปล่า คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนตัว หรือในองค์กร

หากคุณต้องการช่วยเหลือผู้จัดทำโปรแกรมในรูปแบบใดก็ตามเพื่อให้โปรแกรมนี้ได้รับการพัฒนาต่อไป กรุณาติดต่อมาที่ผู้จัดทำ (ดูวิธีการติดต่อจากเว็บไซต์ http://beum.free.fr/)

เงื่อนไขการแจกจ่ายโปรแกรม

สำหรับการแจกจ่ายโปรแกรมนั้น คุณสามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกันโดยการแจกจ่ายโปรแกรมในรูปแบบโปรแกรมติดตั้ง โดยมีข้อแม้ว่าคุณต้องแจกจ่ายโดยไม่แยกกระจายแฟ้มต่างๆของโปรแกรม

สงวนลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมไทยเบราเซอร์เป็นของธนะชัย วชิระวรกรรม การใช้งานโปรแกรมสามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใดๆ แต่เจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรม :


หน้าสารบัญ