ติดต่อผู้จัดทำไทยเบราเซอร์


คุณสามารถติดต่อผู้จัดทำโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์นี้ http://beum.free.fr/ ไม่ว่าจะสำหรับการแจ้งข้อผิดพลาดการทำงานของโปรแกรม ปัญหาในการใช้โปรแกรม หรือเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับความสามารถอื่นๆที่อยากให้ไทยเบราเซอร์รุ่นต่อๆไปมี ฯลฯ

ที่อยู่ของเว็บไซต์โปรแกรมคือ http://beum.free.fr/ คุณสามารถไปที่นั่นเพื่อดูว่ามีโปรแกรมรุ่นใหม่หรือรุ่นแก้ไขปัญหาหรือไม่


หน้าสารบัญ